Đặt vấn đề:

·         Làm thế nào để loại bỏ  CR/LF ( xuống dòng ) sau mỗi lần đọc mã vạch ?

·         Cách loại bỏ Carriage Return Suffix ( xuống dòng )sau mỗi lần đọc ?

·         Tại sao sau mỗi lần đọc mã vạch máy lại gửi tới 2 lần phím Enter thay vì chỉ 1 lần sau mỗi lần đọc ?

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là mã code để xóa bỏ phím enter sau mỗi lần đọc mã vạch, tuy nhiên chỉ áp dụng cho danh sách các máy đọc được liệt kê ở bên dưới, cho máy đọc lần lượt hai mã dưới đây:

1.      Disable Carriage Return

2.      Disable Line Feed

 clear enter honeywell

Lưu ý: Một số ứng dụng sẽ ưu tiên sử dụng LF ( Line Feed ) tương tự như ENTER giống như CR. Kết quả là ENTER được gửi đến tới 2 lần. nếu muốn sử dụng chỉ một lần ENTER sau mỗi lần đọc, thì hãy disable LF suffix.

Áp dụng:

·         MS5145 Eclipse, MS9590 VoyagerGS, MS9591 VoyagerGS HD, MS9520 Voyager, MS9521 VoyagerHD, MS9524 VoyagerPDF, MS9540 VoyagerCG, MS9541 VoyagerHD, MS9544 VoyagerPDF, MS3780 Fusion, MS9535 VoyagerBT, MS1633 FocusBT, MS1690 Focus, MS1691 FocusHD, MS9590i VoyagerGS, MS1890 Focus, MS7120 Orbit, MS7180 OrbitCG, MS3580 QuantumT, MS7320 InVista, MS7820 Solaris, MS7600 Horizon, MS4980 VuQuest, MS7580 Genesis

·         MS2300 StratosH, MS2122 StratosE, MS2400 Stratos

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com