Câu hỏi / Đặt vấn đề:

  • Làm thế nào để in nhãn có kích thước nhỏ trên máy in PM42, PM43, PX4i, PX6i ?
  • Tại sao máy in PM23c và PM43 lại đẩy vài nhãn trắng sau khi in nhãn có độ đài nhỏ hơn 7mm ?
  • Máy in PM43 sử dụng nhãn nhỏ sau khi cắt lại thông báo ‘ next label not found’ ?

Giải quyết vấn đề:

Khi chúng ta in nhãn có kích thước nhỏ ( chẳng hạn nhãn có chiều dài  7mm ), hoặc đôi khi quá trình calibration nhãn không chính xác, hay nhiều khi nhãn trắng tự động đẩy ra sau khi in. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách  sét máy in bằng cách gửi dòng lệnh “ Enable Small Label” với cú pháp SYSVAR(57)=0 tới máy in.

Nếu máy in trên Windows Printer Driver, lệnh này có thể thêm bằng cách sau:

Properties>General>Preferences>Page Setup > Advanced options > User Commands > Start of Job.

Lưu ý: Khi cài đặt SYSVAR máy sẽ ở trạng thái mặc định khi khởi động lại máy in.

Để cập nhật lệnh này trong Autoexec.bat, dưới đây là cú pháp và chúng ta sẽ gửi chúng xuống máy in.

·         kill "c:AUTOEXEC.BAT"

·         open " c:AUTOEXEC.BAT " for output as #1

·         SYSVAR(57)=0

·         close #1

Áp dụng:

 ·         Máy in mã vạch Intermec (by Honeywell )PM23c, PM42, PM43,PX4I, PX6I

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com