Đặt vấn đề:

 • Cách nâng cấp Firmware AP7522 trên SW Controller hoặc Virtual Controller ?
 • Nâng cấp Firmware AP6511 trên Virtual Controller ?

Áp dụng:

 • AP75XX: AP7502, AP7522, AP7532
 • AP75XXE: AP7522E
 • AP65XX:AP6511, AP6521, AP6522
 • AP65XXE:AP6511E, AP6521E
 • AP76XX
 • AP8533
 • AP8232
 • AP8432
 • WiNG EXPRESS
 • WiNG SWIFT UI
 • WiNG Enterprise UI
 • WiNG 5.X

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

 • TFTP hoặc FTP Server ( tftp32)
 • Firmware mới nhất
 • AP adopt và AP Virtual Controller hoặc SW Controller
 • Trình duyệt Web: Chrome hoặc Firefox

Quá trình thực hiện:

A. Thực hiện trên WiNG Express

1. Copy file Firmware (FW) tới thư mục gốc của TFTP Server hoặc FTP Server

2. Tắt tất cả Firewall trên máy tính.

3. Đảm bảo rằng máy tính có cùng lớp mạng (subnet) với AP và SW Controller.

4. Đăng nhập trên Controller, đi tới Configuration/Access Point

5. Click chọn Tools/Upgrade

6. Click chọn TFTP và điền địa chỉ IP của TFTP Server và tên đầy đủ Firmware

7. Click Upgrade phía dưới góc phải trang Web

8. Sau khi Upgrade xong, chúng ta Reload lại AP Controller hoặc SW Controller để tiến hành Upgrade cho các AP phụ thuộc.

9. Sau khi AP- Virtual Controller khởi động lại, các AP phụ thuộc sẽ tiến hành Upgrade tự động.

(Một số AP phụ thuộc sẽ không tự Upgrade Firmware, trong trường hợp này chúng ta thực hiện lại các bước từ bước 5 - 8).

 

B. Nâng cấp Firmware trên WiNG Enterprise

1. Copy file FW vào thư mục gốc của FTP Server hoặc TFTP Server.

2. Trên máy tính tắt hết Firmware

3. Máy tính cùng lớp mạng (subnet) với AP Controller

4. Đăng nhập Virtual Controller trên trình duyệt Web, click chọ Tab Operations

5. Ở cửa sổ góc trái trên cùng Devices Menu. Click dấu (+)System để mở rộng, sau đó click (+)default.

6. Trên trang Summary click chọn Firmware Upgrade

7. Điền đầy đủ thông tin như hình mô tả dưới đây:

8. Click chọn Apply để tiến hành Upload Firmware

Click Reload để các AP phụ thuộc (AP Adoption) tự động nâng cấp FW

9. Hãy đảm bảo rằng Firmware vừa Upgrade sẽ là bản FW muốn chạy : Next boot

10. Sau khi Virtual Controller Reboot , các AP phụ thuộc sẽ tự động nâng cấp FW.

(Một số AP phụ thuộc sẽ không tự nâng cấp, chúng ta tiến hàng lại các bước từ: 5 -9)

Xem thêm:

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com