Đặt vấn đề:

 • Cách tiến hành Reset Factory máy kiểm kho MC92N0 Android ?
 • Xóa các ứng dụng và file dữ liệu trên Zebra MC92N0 Android ?
 • Cold boot Zebra MC92N0 ?

Áp dụng:

 • Máy kiểm kho Zebra MC92N0
 • Symbol/Motorola MC92N0
 • Android KitKat 4.4.4
 • Part number tương thích:
  • MC92N0-GA0SYxAA6WR
  • MC92N0-G30SYxAA6WR
  • MC92N0-GL0SYxAA6WR
  • MC92N0-GM0SYxAA6WR
  • MC92N0-GJ0SYxAA6WR

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

 • Các thiết bị tương thích như Part number được liệt kê bên trên
 • Files Factory Reset Recovery & Enterprise Reset Recovery tải theo link tại đây. và link dưới đâyEnterprise Reset Factory

Thực hiện:

Cách 1: Sử dụng SD Card

1. Copy file Recovery vừa tải về vào SD Card.

2. Tăt máy MC92N0, lắp thẻ SD Card vào.

3. Mở máy MC92N0 trở lại.

4. Bấm và giữ nút Power cho tới khi xuất hiện cửa sổ Device Options

5. Chọn Reset để khỏi động lại MC92N0

6. Trong khi máy khởi động lại, bấm cò súng để vào menu Recovery Update mode

7. Khi màn hình xuất hiện logo Android thì nhả cò súng ra.

8. Sử dụng các phím mũi tên: UP/DOWN di chuyển tới: “apply update from sdcard”

9. Bấm Enter để chọn.

10. Bấm mũi tên để lựa chọn files cần Recovery

11. Bấm Enter để xác nhận.

12. Bấm Enter để chọn :“reboot system now” để khởi động lại.

Cách 2: Sử dụng USB và bộ nhớ trong MC92N0

1. Cắm máy MC92N0 vào đế có kết nối với máy tính ( máy tính phải cài MTP).

2. Copy files Recovery vào bộ nhớ trong của MC92N0, \internal Storage

3. Bấm và giữ nút nguồn cho tới khi xuất hiện Device Option menu.

4. Click Reset để khởi động máy MC92N0.

5. Khi máy khởi động này đồng thời bấm cò súng để xuất hiện màn hình Recovery Update mode.

6. Khi màn hình xuất hiện logo Android thì nhả cò súng ra.

7. Sử dụng phím mũi tên UP/DOWN để di chuyển tới: “apply update from emulated storage”  

8. Bấm Enter để xác nhận.

9. Sử dụng phím mũi tên UP/DOWN để di chuyển tới file Recovery cần thiết lập.

10. bấm Enter để xác nhận.

11. Bấm Enter để xác nhận : “reboot system now”

 

Xem thêm:

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com