Đặt vấn đề:

  • Sét xuống dòng - enter sau mỗi lần đọc mã vạch trên DS9208 ?
  • Máy đọc DS9208 không xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch ?

Giải quyết vấn đề:

Để sét xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch trên Zebra DS9208 ta sử dụng một trong những cách dưới đây:

Sử dụng Quick Start Guide, kèm trong hộp máy ( nếu còn ), hay sử dụng mã code dưới đây, lưu ý cho máy đọc từ trên xuống dưới nếu có nhiều dãy code .

Hoặc sử dụng mã code dưới đây:

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com