Đặt vấn đề:

  • Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in ZT410 ?
  • Sét địa chỉ IP cho máy in Zebra ZT420 trên LCD Menu ?

Áp dụng

  • Máy in mã vạch ZT400 Series: ZT410, ZT420

Giải quyết vấn đề:

Để đặt địa chỉ IP cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT410, ZT420 cso thể sử dụng một trong những cách sau đây:

  • Sử dụng các phím điều khiển & màn hình hiển thị phía trước máy in.

  • Sử dụng chế độ DHCP của card mạng máy in.

Tuy nhiên chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thực hiện hơn đó là sử dụng bảng điều khiển phía trước màn hình.

Chuẩn bị:

  • Rack mạng phải cắm vào Switch hoặc Modem hay Router.

  • Địa chỉ IP cần sét cho máy in.

Các bước thực hiện:

1. Ấn Home, nút LEFT trên cùng bên trái.

2. Ấn nút LEFT hoặc RIGHT để tới mục NETWORK

3. Ấn nút UP hoặc DOWN để tới WIRED IP PROTOCOL

4. Ấn chọn tham số PERMANENT

4. Sử dụng LEFT hoặc RIGHT để để thay đổi tham số: địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway.

5. Sau khi sét địa chỉ IP và các thông số sau đó di chuyển tới RESET NETWORK để Lưu lại.

6. Tiến hành PING để test đã thông mạng tới máy in chưa.

Chúc thực hiện thành công !

Nguồn: suamayinmavach.com

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com