Đặt vấn đề:

 • Cấu hình cổng Console trên bộ phát AP7532 ?
 • Thông số Baud rate trên AP7522 ?
 • Thông số cấu hình cổng Console trên RFS6000 ?

Áp dụng:

 • Access Point : AP5131, AP7131, AP7502, AP7522, AP7532,...
 • RFS Switch: RFS4000, RFS6000, RFS7000
 • NX Switch: NX5500, NX6500, NX7500, NX9000,..

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

 • Các chương trình cài đặt Telnet/SSH, chẳng hạn Putty
 • Cable console,
 • Cáp Usb to Serial

Thực hiện:

1. Mở Putty và chọn Serial như hình dưới đây:

Sét các thông số cho kết nối:

 • Speed: 19200 hoặc 115200 ( thông thường AP: 115200, SW Controller: 19200 hoặc có thể test cả hai tốc độ này).
 • Data bit: 8 bit
 • Parity: None
 • Stop: 1 bit
 • Flow control: None

Và khi cấu hình và mở trình CLI sẽ có giao diện:

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com