Đặt vấn đề:

  • Máy in Zebra ZM400 không thể tự động nhận nhãn, ruy băng mực ?
  • Máy in ZM600 xuất hiện lỗi: ERROR CONDITION PAPPER OUT khi lắp nhãn có kích thước khác ?
  • ERROR CONDITION RIBBON OUT  trên ZM400 ?
  • Vị trí cảm biến nhận nhãn đúng,  ZM400 vẫn báo lỗi Error Condition Papper Out ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra ZM400, ZM600

Giải quyết vấn đề:

Để giải quyết những vấn đề trên chúng ta thử sử dụng cách dưới đây để sét cảm biến “học” quy cách nhãn và ruy băng mực được lắp vào máy in:

1. Mở đầu in, Gỡ nhãn ra khỏi phần mang nhãn khoảng 30 cm.

2. Ấn SETUP/EXIT, Sử dụng nút (+), ấn cho tới khi xuất hiện: MEDIA AND RIBBON

3. Ấn SELECT. màn hình xuất hiện:

4. Ấn (+) , màn hình xuất hiện LOAD BACKING

5. Mở đầu in lên, kéo phần nhãn đã gỡ ra vào bên trong đầu in.

 

6. Ấn (+) màn hình xuất hiện : REMOVE RIBBON

7. Tháo mực in ra khỏi máy.

8. Đóng đâu in. Ấn (+) màn hình xuất hiện: PLEASE WAIT . Sau đó chuyển sang RELOAD ALL

9. Lắp lại nhãn và ruy băng mực như khi in bình thường.

10. Đóng đầu in. Ấn (+), máy in sẽ đẩy vài nhãn trắng ra cho tới khi màn hình xuất hiện về: MEDIA AND RIBBON - CALIBRATE

11. Ấn SETUP/EXIT, màn hình xuất hiện SAVE CHANGES - PERMANNENT.

12. Ấn SETUP/EXIT để lưu.

Xem thêm:

Cheer !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com