Đặt vấn đề:

•Cách đưa máy in mã vạch Zebra về trạng thái nhà sản xuất ?

•Cách xóa toàn bộ cấu hình Zebra ZM400 ?

Giải quyết vấn đề:

Chú ý:

Đây là thao tác đưa máy in mã vạch Zebra về trạng thái nhà sản xuất, những thiết lập cấu hình trước đó sẽ bị xóa  và trở về giá trị mặc định nhà sản xuất. Do đó lưu ý, lưu lại cấu hình cũng như thông số IP address.

1.Nhấn SETUP/EXIT hai lần liên tiếp. SAVE PERMANENT  xuất hiện 

2.Nhấn nút hình ô van cho tới LOAD DEFAULTS xuất hiện. 

3.Nhẫn NEXT/SAVE để  đưa máy về trạng thái nhà sản xuất 

4.Thực hiện thủ tục cho nhãn nhận nhãn: Calibration.

Áp dụng:

·         Zebra Printer: ZM400, 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, …

·         ZPL, ZPL II.

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com