Đặt vấn đề:

·         Cách đưa máy in mã vạch Intermec ( by Honeywell ) PF2i hoặc PF4i về mặc định ?

·         Cách đưa máy in về mặc định cho máy in Intermec EasyCoder PM4i ?

·         Làm thế nào để đưa máy in mã vạch về mặc định cho máy in EasyCode PX4i và PX6i sử dụng bảng điều khiển và màn hình LCD  ?

·         Cách Factory Default Intermec PA30 ?

Giải quyết vấn đề:

Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn cách đưa các dòng máy in mã vạch Intermec EasyCoder PFMX-series ( by Honeywell ). Đó là những dòng máy dưới đây:

·         Intermec EasyCoder PF2i & PF4i (LCD) Industrial Printer

·         Intermec EasyCoder PM4i (LCD) Industrial Printer

·         Intermec EasyCoder PX4i & PX6i (LCD) Industrial Printer

·         Intermec PA30 (LCD) Industrial Print Engine

Các bước để thực hiện Factory Default bằng tay sử dụng các phím điều khiển và màn hình điều khiển:

1.      Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây.

2.      Mở lắp máy in, mở đầu in lên.

3.      Ấn và giữ phím [i] .

4.      Trong khi giữ phím [i], mở máy in. Sau khoảng 15 giây, máy in sẽ  phát ra một tiếng BEEP ngắn.

5.      Sau tiếng BEEP nhả phím [i].

6.      Thao tác thật nhanh và theo tuần tự các phím sau:

         a.       [down]

b.      [up]   [up]

c.       [left]

       7.      Màn hình sẽ xuất hiện thông báo: “ Factory Default ? Enter=Yes ESC=No”

8.      Trong khoảng thời gian 10 giây, bấm [Enter] để xác nhận.

9.      Đợi 30 giây sau và tắt máy in.

10.  Đóng đầu in và đóng lắp lại.

11.  Mở máy in lại và nó sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Áp dụng:

·         Máy in mã vạch Intermec ( by Honeywell ): PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i

·         Printers Hardware: INT EasyCoder PFMX-Series (LCD) Industrial Printers

·         Printers Hardware: INT PA30 (LCD) Industrial Print Engine

·         Printers Hardware: INT EasyCoder PF2i & PF4i (LCD) Industrial Printer

·         Printers Hardware: INT EasyCoder PM4i (LCD) Industrial Printer 

·         Printers Hardware: INT EasyCoder PX4i & PX6i (LCD) Industrial Printer

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com