Đặt vấn đề:

  • Máy in mã vạch Zebra ZM400 tự nhảy cóc nhãn sau khi thay nhãn mới ?
  • ZM600 thông báo lỗi” ERROR CONDITION PAPER OUT” ?
  • ZM400 in một nhãn cách một nhãn trắng in một nhãn ?

Giải quyết vấn đề:

Trước khi tiến hành một số cách khắc phục sự cố, chúng ta nên kiểm tra và lưu ý  một số vấn đề sau:

Đảm bảo cảm biến nhận giấy in (nhãn in) được đặt vị trí chính xác đối với từng loại nhãn, dưới đây là một số phân loại về nhãn in phổ biến :

Nhãn in kiểu GAP/Notch/Holes

Nhãn in kiểu Black Mark:

Vị trí cảm biến nhận nhãn của ZM400, ZM600 như hình mô tả bên dưới

 

Đối với hâu hết các loại nhãn (giấy in) cảm biến được đặt giữa khoảng cách giữa hai nhãn, và đối với Black Mark thì phải đặt ở giữa điểm đen đánh dấu.

Dưới đây là một số cách để sét ZM400, ZM600 tự động nhận nhãn in và ruy băng mực

  • Sét thủ công (bằng tay) trên ZDesigner Driver
  • Sét trên bảng điều khiển phía trước máy in
  • Sét trên trình duyệt Web

Thực hiện:

SÉT TỰ ĐỘNG CĂN CHỈNH NHÃN, RUY BĂNG MỰC TRÊN ZDESIGNER DRIVER

1. Start/Control Panel/Devices and Printer/<máy in cần sét>

2. Click chuột phải chọn: Printing Preferences.

3. Chọn tab Advanced Setup/Calibrate

 

Hoặc chọn Tab Tools và thực hiện theo mô tả như hình dưới đây:

 

SÉT TỰ ĐỘNG CĂN GIẤY IN VÀ RUY BĂNG MỰC TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bước 1: Chỉnh sửa MEDIA POWER UP

1. Ấn Setup/Exit để vào trình Main Menu.

2. Sử dụng cá nút (+) hoặc (-) để di chuyển tới : MEDIA POWER UP.

3. Sử dụng SELECT để lựa chọn tham số: CALIBRATION. Nhập mật khẩu mặc định  nếu có:1234. Sử dụng nút (+) để tăng giá trị, nút (-) để di chuyển sang vị trí tiếp theo.

4. Ấn Setup/Exit hai lần để tới bảng điều khiển SAVE CHANGES : Chọn PERMANENT. Ấn Setup/Exit để Lưu lại.

 

Bước 2: Chỉnh sửa HEAD CLOSE

Thực hiện lần lượt - TƯƠNG TỰ như bước 1, chỉ khác là đi đến menu : HEAD CLOSE/CALIBRATION

 

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com