Đặt vấn đề:

    • Cách upgrade firmware máy in mã vạch PM43 bằng trình duyệt web  ?

    • Cách upgrade Firmware PM43 ?

    • Máy in mã vạch Intermec PM43 in mất nội dung mã vạch ?

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là các bước tiến hành Upgrade firmware cho máy in mã vạch PM43 bằng trình duyệt web:

1. Nhập địa chỉ IP của máy in vào Address Bar của trình duyệt web

2. Trang web hiển thị thông tin cần đăng nhập.

3. Thông tin yêu cầu đang nhập như bên dưới:

   • Nhập “itadmin” – user name.

   • Nhập “pass” – mật khẩu mặc định của “itadmin”

4. Click nút “login”.

5. Click “Service” tab.

6. Click “Upgrade Firmware”.

7. Click “ Choose File”.

8. Chọn đường dẫn tới thư mục chứa file Firmware (.BIN) . Kích đúp vào file firmware này.

9. Click nút “Upgrade”. Hiển thị bảng thông báo “uploading firmware” sau đó hiển thị “ Upgrading firmware and rebooting” . Sau khi máy máy upgrade xong sẽ khởi động lại.

10. Xác nhận lại Firmware  bằng cách click tab  “System Information” trên trình duyệt web.

Xác nhận lại phiên bản Firmware

    •  Đối với máy in có bảng điều khiển màn hình LCD phía trươc, ấn icon   “ Information” .

    •  Đối với “icon printer” . ấn và giữ “Feed/Pause” cho tới nhãn in test “ System Information”

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Intermec PM23c, PM43.

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com