Đặt vấn đề:

Cách upgrade Firmware PC43t bằng USB Drive ?

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

1.      USB Flash Driver có dung lượng <=4GB.

2.      Format định dạng USB Flash Drive chuẩn ‘FAT’ hoặc ‘FAT16’. FAT32 – máy in sẽ không thể đọc được thông tin.

3.      Để USB Flash trống hoàn toàn, không có bất kỳ files hoặc thư mục nào khác .

4.      Copy file firmware (.BIN) vào thư mục gốc của USB Flash Drive.

5.      Rút USB ra khỏi máy tính ở chế độ an toàn – ‘Safely Eject ’.

Tiến hành Upgrade Firmware:

1.      Tắt máy in.

2.      Cắm USB Flash Drive đã chép firmware cần upgrade vào USB Host trên máy in.

3.      Mở máy in lại.

4.      Máy in sẽ tự động khởi động một lần sau khi upgrade xong

5.      Kiểm tra lại phiên bản Firmware.

·         Đối với máy in có màn hình LCD và các phím chức năng, nhấn phím ‘Information’ phí bên trên góc phải màn hình > hiển thị System Information.

·         Đối với máy in’Icon printer’ không có màn hình LCD và các phím điều khiển, hãy in Test Label Set.

·         Hoặc có thể sử dụng PrintSet để hiển thị thông tin .

Chú ý:

Lưu ý rằng trong quá trình Upgrade Firmware không có bất kỳ file khác nào ở trong ổ đĩa USB Flash Drive. Nếu có hãy xóa hoặc di chuyển sang máy tính. Áp dụng cho cả CF Cards.

Áp dụng:

·         Máy in mã vạch : PC23d, PC43d, PC43t, PD43

·         Intermec PC23d Desktop Printer

·         Intermec PC43 Desktop Printer

·         Intermec PD43 Industrial Printer

 

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com