Đặt vấn đề:

  • Cài TelnetCE cho máy kiểm kho MC9190-G ?
  • Cài TelnetCE cho Windows Mobile 6.5 ?

Áp dụng:

  • Microsoft Windows Mobile
  • Máy kiểm kho Symbol/Motorola
  • Zebra MC9190-G

Giải quyết vấn đề:

Các bước chuẩn bị

  • File cài TelnetCE version pre-licensed: TelnetCE_70120.ARM.cab tại đây
  • Kết nối máy MC9190 với đế sạc
  • Máy tính cài sẵn Active Sync hoặc Mobile Device Center

Thực hiện:

1. Copy file cài đặt TelnetCE_70120.ARM.cab vào máy MC9190

2. Click vào file cài đặt

3. Click Install để tiến hành cài đặt

Đợi khoảng 1 phút quá trình cài đặt hoàn tất

4. Giao diện cầu hình Telnet

Xem thêm:

 

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com