Đặt vấn đề:

 • Cách cài đặt lại OS - Windows Moblie 6.5 cho máy kiểm kho Symbol/Motorola/Zebra MC9190-G ?
 • Cách làm sạch máy kiểm kho MC9190G ?
 • Tải file OS - hệ điều hành: Windows Mobile 6.5 cho máy MC9190G ?

Áp dụng:

 • Máy kiểm kho Zebra MC9190G
 • Máy kiểm kho Symbol
 • Máy kiểm kho Motorola/Zebra
 • Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 Classic

Giải quyết vấn đề:

Để cài đặt Windows Mobile 6.5 cho MC9190g chúng ta có những cách sau:

 • Cài đặt băng thẻ nhớ SD Card ( SD Card <=2 GB )
 • Cài đặt trực tiếp trên máy MC9190G

Chuẩn bị:

 • Thẻ nhớ SD Card <=2GB.
 • Máy tính cài đặt Active Syn đối với Windows XP, và Windows Mobile Device Center
 • File OS máy kiểm kho: 9190w65HenUL024103.zip. Tải file OS tại đây.

Các bước thực hiện:

Cách 1: Cài đặt trực tiếp trên máy MC9190G

1. Kết nối MC9190G thông qua cáp USB với máy tính.

2. Giải nén OS và copy toàn bộ files vào bộ nhớ /Device/Temp

3. Thao tác trên máy MC9190G. Tìm đến thư mục /Temp

4. Click vào file StartUpdLdr.exe.

5. Khi này MC9190G bắt đầu tiến hành cài đặt

6. Sau khi cài đặt xong, màn hình xuất hiện thao tác Calibration.

 Cách 2.  Cài đặt bằng thẻ nhớ SD Card.

1. Định dạng thẻ SD Card định dạng FAT, FAT32

2. Copy toàn bộ files đã giải nén vào thư mục gốc của thẻ SD Card.

3. Tăt máy kiểm kho, lắp thẻ SD Card vào máy kiểm kho.

4. Mở máy MC9190G, truy cập tới SD Card và click file StartUpdLdr.exe

Lưu ý:

 • Quá trình cài đặt mất khoảng 3 -5 phút, trong quá trình cài đặt nên luôn cắm máy vào đốc sạc và cắm adapter nguồn.

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com