Đặt vấn đề:

  • Cách Cold boot máy kiểm kho Zebra MC32N0 chạy Android ?
  • Cách Factory Reset máy kiểm kho MC32N0 Android ?

Áp dụng:

  • Máy kiểm kho Zebra MC32N0
  • Symbol/Motorola MC3200/MC33

Giải quyết vấn đề:

Tải file Recovery Factory cho Android tại đây.

Thực hiện

Cách 1: Sử dụng SD Card

1. Copy file reset vừa tải M32N0JXXRFxxxxxxx.zip về vào thư mục gốc \micro SD Card. Không cần giải nén file này.

2. Lắp micro SD Card vào máy MC32N0

3. Bấm và giữ nút 1+9+Power để reboot MC32. Máy sẽ tắt

4. Nhả cả ba nút vừa bấm ra và thực hiện theo:

Nếu MC32N0-G có gun ( Cò súng ) thì bấm cò súng.

Nếu MC32N0 không có Gun ( không có có súng) thì bấm nút Scan bên phải.

5. Khi hình ảnh icon Android xuất hiện thì nhả cò súng hoặc nút Scan ra.

6. Bấm nút Home để tới Recovery  menu

7. Sử dụng các phím mũi tên UP/DOWN để di chuyển tới các mục trên menu

8. Chọn : “apply update from sdcard”

9. Lựa chọn Factory reset với file :M32N0JXXRFxxxxxxx.zip từ \Sd Card

10. Qua trình Update hoàn tất, lựa chọn : “reboot system now”

 

Cách 2: Sử dụng ADB Sileload

Chuẩn bị:

Tiến hành thực hiện:

1. Ấn và giữ 1+9+Power để reboot MC32, máy sẽ tắt.

2. Nhả cả ba phím và thực hiện theo các tùy chọn sau:

Nếu MC32N0-G có gun (cò súng), bấm và giữ cò súng.

Nếu MC32N không có GUN. bấm nút Scan bên phải.

3. Tiếp tục giữ cò súng cho tới khi màn hình Android xuất hiện sau đó nhả cò súng hoặc nút Scan.

4. Bấm nút Home để mở trình menu Android System Recovery

5. Cắm máy vào đế sạc có gắn cable USB kết nối với máy tính.

6. TRên MC32N0 sử dụng UP/DOWN để di chuyển lựa chọn menu

7. Lựa chọn “apply update from ADB”

8. Trên máy tính mở cửa sổ dòng lệnh: Command Prompt và thực hiện lệnh đến thư mực gốc C:\

9. Gõ " adb devices" và kiểm tra list thiết bị hiện ra

C:\ADB>adb devices

List of devices attached

0123456789ABCDEF        sideload

10. Gõ dòng lệnh theo mô tả dưới đây:

C:\ADB>adb sideload "C:<PC Path> \MC32N0\Android\MC32N0JXXXREEN00005.zip"

loading: 'C:<PC Path> \MC32N0\Android\MC32N0JXXXREEN00005.zip"

sending: C:<PC Path> \MC32N0\Android\MC32N0JXXXREEN00005.zip"

sending: C:<PC Path> \MC32N0\Android\MC32N0JXXXREEN00005.zip"

sending: C:<PC Path> \MC32N0\Android\MC32N0JXXXREEN00005.zip"'  100%

11. Chúng ta sẽ quan sát thấy trên máy tính và MC32N0 xuất hiện quá trình cài đặt và định dạng phân vùng.

12. Sau khi hoàn tất, Android Recovery menu xuất hiện. Lựa chọn "reboot system now".

 

Xem thêm:

 

Cheer !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com