Chủ đề:

  • Cách khắc phục khi không cài driver máy in mã vạch Intermec, Honeywell bằng InterDriver Wizard ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Honeywell.: PM42, PC42,...
  • Máyin mã vạch Intermec: PF2i, PF4i, PX4i, PX6i, PM43, PM23, PC43t, PC23d, PD43, PD43t ...

Cách giải quyết:

Khi chúng ta không cài được máy in bằng trình InterDriver Wizard, khi đó chúng ta sử dụng cách dưới đây:

Chuẩn bị:

  • Bộ files đã cài đặt trên ổ đĩa C:\Program Files (x86)Honeywell\Drivers\InterDriver trên máy tính đó hoặc chúng ta copy từ máy tính khác sang.
  • Tham khảo tải tại đây.

Các bước tiến hành:

1. Vào Start\Control Panel\Devices and Printers\Add a printer

2. Xuất hiện cửa sổ và làm theo hình mô tả dưới. Click chọn : The printer that I want isn’t listed

3. Xuất hiện cửa sổ Click chọn theo hình mô tả sau đó click Next

4. Lựa chọn cổng USB hoặc Serial, Parallel,..mà chúng ta muốn cài đặt

5. Cửa sổ xuất hiện, click chọn Have Disk...

Click chọn Browse để đi tới ổ đĩa chứa files driver máy in

Click chọn một trong hai files định dạng .*inf: Honeywell.inf hoặc Intermec.inf ( tùy theo phiên bản Driver trước đó bạn đã cài trên máy tính. Sau đó click chọn Open.

Click chọn OK để trình list danh sách máy in và lựa chọn máy in cần cài Driver

 

6. Cửa sổ list danh sách máy in Honeywell và Intermec và làm theo các bước theo hình mô tả dưới

Click Next để tiếp tục

Màn hình cửa sổ Windows yêu cầu xác nhận cài đặt, Click chọn Yes để tiếp tục cài đặt.

Click Next cho tới khi kết thúc cài đặt. Finish

Xem thêm:

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com