Đặt vấn đề:

  • Cách reset máy đọc mã vạch Zebra DS9208 về mặc định ?
  • Làm thế nào để bỏ sét xuống dòng cho máy đọc LS2208 ?
  • Cách bỏ sét Tab key trên máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra ?

Giải quyết vấn đề:

Trong thực tế máy đọc mã vạch đôi khi xyả ra hiện tượng treo máy hoặc chúng ta cần loại bỏ một số tùy chọn mà cài đặt trước đó, đề giải quyết vấn đề này cho dòng máy đọc mã vach Symbol/Motorola/Zebra sẽ có một số cách để đưa máy đọc về trạng thái nhà sản xuất ban đầu.

Dưới đây là một số cách đưa máy đọc mã vạch về mặc định:

Cách thư nhất: Sử dụng Quick Guide trong hộp kèm theo máy. Tìm “ Factory Default” sau đó cho máy đọc scan mã code bên dưới là OK.

Cách thứ 2: Sử dụng mã code dưới đây:

Factory LS2208

Cách thứ 3: Sử dụng phần mềm 123Scan2 -> Vui lòng liên hệ nhà cung cấp, phân phối. Hoặc thông tin bên dưới.

Chú ý: Một số loại máy chỉ có thể đọc mã vạch 1D nên chúng ta cấn in ra giấy A4 trên máy in laser sau đó cho máy scan mã code reset đó.

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra: LS1203,LS2208, DS9208, DS4308, DS6708, LI4278, DS6878,…

Xem thêm: http://mavachthudo.blogspot.com/

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com