Đặt vấn đề:

  • Tôi có thể nâng cấp Firmware máy in mã vạch Zebra bằng FTP ?
  • Kiểm tra card mạng máy in Zebra bằng FTP ?

Giải quyết vấn đề:
Chúng ta có thể kiểm tra các chức năng của máy in thông qua giao thức truyền file: FTP(File Transfer Protocol), cũng như in nhãn ( rất ít khi sử dụng cách này để in tem, nhãn), nâng cấp Firmware qua giao thức này:

Các bước tiến hành:

1. Gán địa chỉ IP cho máy in Zebra

Xem thêm:

2. Sử dụng lệnh PING để kiểm tra máy in đã được sét địa chỉ IP và đã thông mạng chưa.

Test card mạng máy in

Để kiểm tra Printer Server đã có thể hoạt động đầy đủ chức năng chưa, chúng ta sẽ gửi một lệnh in test bằng cú pháp lệnh ZPL: ~WC chẳng hạn xuống máy in ( đây là lệnh in cấu hình máy in )

  • Tạo file chứa cú pháp lệnh đơn giản như trên : ~WC giả sử: file.zpl (sử dụng Text hoặc notepad)
  • Từ dấu nhắc Command Line gõ: ftp <địa chỉ IP máy in> sau đó Enter
  • Dấu nhắc yêu cầu nhập username. Gõ Enter
  • Gõ lệnh put file.zpl. Máy in nhận được lệnh và sẽ in ra thông số cấu hình của máy in

 

Nâng cấp Firmware bằng FTP

1. Chuẩn bị Firmware bản mới nhất cần nâng cấp.

2. Giải nén và copy vào thư mục gốc mà FTP có thể tìm thấy đường dẫn.

3. Từ dấu nhắc gõ: put <tên đầy đủ của file Firmware> Enter.

Ví dụ: put V60.17.15Z.zpl <enter>

4. Đợi khoảng 2 -3 phút để máy in copy Firmware vào máy in và tiến hành nâng cấp.

5. Máy sẽ khởi động lại và tự động in ra các file cấu hình.

Xem thêm:

 

Cheer !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com