Đặt vấn đề:

  • Cách sét địa chỉ IP cho máy in mã vạch Zebra ZT230 ?
  • Thay đổi đại chỉ IP trên màn hình LCD Menu máy in ZT230  ?

Giải quyết vấn đề:

Những bước dưới đây sẽ hướng dẫn cachs thay đổi địa chỉ IP thông qua LCD Menu .

Máy in mặc định sẽ lấy đại chỉ IP tự động từ DHCP của Modem, Router, Switch L3, DHCP Server. Để cài đặt địa chỉ IP thì IP Protocol phải thay đổi tham số từ All sang Permanent, sau đó sẽ gán địa chỉ IP mong muốn vào.

Chú ý: Máy in bắt buộc phải cắm dây mạng.

1.      Ấn LEFT SELECT để tới Home Menu. 

main manu ZT230

2.      Ấn Right Arrow để tới Network ( góc trên, bên phải màn hình ).Network được đánh dấu, sau đó ấn OK.

3.      Sử dụng phím mũi tên phải, di chuyển tới IP PROTOCOL. Sau đó sử dụng mũi tên lên để thay đổi từ All sang Permanent.

4.      Sau đó sử dụng phím mũi tên sang trái hoặc phải để di chuyển tới TCP/IP thay đổi địa chỉ IP address, Subnet Mask & Gateway.

5.      Bước tiếp theo, sử dụng phím mũi tên phải di chuyển tới Reset Netwwork. Sau đó sử dụng phím mũi tên Trái để Reset Card mạng.

Card mạng sẽ tự động reset và nhận thông số cài đặt trước đó. Khi này Network Statuc LED sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Không cần thiết reset máy in.

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra ZT230 ( có sử dụng card mạng ).

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com