Chủ đề:

  • Căn chỉnh cảm biến nhãn bằng tay trên máy in Zebra S4M

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra S4M
  • Zebra S4M ZPL
  • Zebra S4M EPL

Thực hiện:

Quá trình căn chỉnh cảm biến nhãn bằng tay cho phép máy in nhận được chính xác kiểu nhãn, khổ nhãn mà chúng ta lắp. Quá trình hiệu chỉnh này còn khắc phục một số lỗi :

  • Ribbon Out
  • Papper Out
  • Nhãn in bị lệch, bị tràn qua nhãn thứ 2.

Các bước tiến hành

1. Từ màn hình Ready.

2. Bấm MENU>CANCEL để tới ADVANCED SETUP 3.

3. Bấm ENTER > Nhập Password: 1234 (mặc định hoặc 9999)

Xem thêm cách nhập mật khẩu máy in Zebra S4M bước 4 trong

Sét IP tĩnh máy in Zebra S4M

Menu cài đặt máy in Zebra S4M ZPL

Menu cài đặt máy in Zebra S4M EPL

 

4. Sau khi nhập xong, bấm ENTER>CANCEL để vào menu hiệu chỉnh nhãn

5. Bấm ENTER để tiến hhành

6. Mở đầu in lên, tháo ruy băng mực, kéo nhãn và gỡ khoảng 20cm nhãn ra khỏi phần mang nhãn (backing).

7. Đóng đầu in lại. Bấm ENTER màn hình xuất hiện

Sau đó chuyển sang

8. Mở đầu in lên, lắp nhãn và ruy băng mực (nếu dùng mực in) bình thường

Sau đó bấm ENTER để máy in tiến hành hiệu chỉnh cảm biến nhận nhãn và mực in. Máy in sẽ đẩy ra vài nhãn trắng và dừng lại. Màn hình xuất hiện về menu ban đầu

9. Bấm MENU>ENTER để lưu

Màn hình xuất hiện trạng thái PAUSE

Bấm PAUSE để tiếp tục tiến hành in bình thường.

Xem thêm:

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com