Câu hỏi:

  • Trình menu của máy in Zebra S4M sử dụng EPL ?
  • Password mặc định trên Zebra S4M ?

Trả lời:

Dưới đây là thông số menu Zebra S4M sử dụng ngôn ngữ EPL với Firmware: E53

Xem thêm:

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com