Đặt vấn đề:

  • Cách đặt địa chỉ IP Address máy in mã vạch Zebra ZM400 ?
  • Không PING được địa chỉ IP máy in Zebra ZM600 ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra ZM400, ZM600.
  • Zebra RZ400 & RZ600 Printer.
  • Zebra Net PrintServer (internal or external)
  • Zebra Net Wireless.

Giải quyết vấn đề:

Các bước dưới đây là quy trình sét địa chỉ IP bằng Bảng điều khiển phía trước máy in Zebra ZM400, ZM600: IP, Subnet, Default Gateway

Lưu ý: Phải cắm rack mạng vào card mạng máy in nếu sử dụng Card Ehthernet.

Bước 1: Bấm Setup/Exit phía trước máy in.

Bước 2: Bấm nút (-) để di chuyển tới IP Protocol. Bấm nút Select

Bước 3: Màn hình nhắc nhập mật khẩu. Mật khẩu mặc định: 1234. Bấm nút (+) để tăng giá trị, bấm (-) để di chuyển con trỏ sang phải.

Bước 4: Sau khi nhập mật khẩu đã hiển thị trên màn hình. Bấm Setup/Exit .

Bước 5: Bấm Select. Bấm nút (+) hoặc (-) để lựa chọn PERMANENT

Bước 6: Bấm Select  cho tới khi kết thúc.

Bước 7: Bấm (+) hoặc (-) để thay đổi giá trị ( địa chỉ IP, Subnet, Default Gateway). Vẫn sử dụng (+) để tăng giá trị, (-) để di chuyển con trỏ sang bên phải.

 

Bước 8: Lưu giá trị vừa cài đặt Bấm Setup/Exit hai lần liên tiếp. Màn hình xuất hiện Saving Changes. Chọn Permanent.

Bước 9: Tắt máy in và mở máy in lại để kích hoạt card mạng - bắt buộc.

 

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com