Đặt vấn đề :

·         CN51- Cách chuyển đổi WEH6.5 sang Android 6 ?

·         CN51- Cách nâng cấp từ Android 4.2 sang Android 6 ?

·         Cách nâng cấp từ Jellybean sang Marshmallow ?

·         Upgrade lên Android cho CN51 ?

Giải quyết vấn đề:

Để nâng cấp CN51 từ Android 4.2 sang Android 6.0 có 2 cách để thao tác:

1.      Sử dụng SD Card : “SD Card Ugrade”

2.      Chạy file OTA upgrade :  “OTA Ugrade” – với phương pháp này cần 3 files dưới đây:

·         Honeywell_CommonES_Android_Common_4.xx.xx.xxxx.zip

·         full_CN51-ota-74.xx.xx.xxxx.zip

·         JB_upgrade_to_M_update.zip

Để chuyển đổi CN51 từ Windows Mobile 6.5 sang Android 6.0 thì chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là sử dụng phương thức SD Card Upgrade.

Dưới đây là 2 phương thức để nâng cấp:

SD Card Upgrade

1.      SD Card cần định dạng FAT32, và sét phân vùng SD Card là Primary.

2.      Giải nén sd-CN51-.zip và copy tới thư mực gốc của SD Card.

3.      Lắp SD Card vào máy sau đó mở máy lên, máy sẽ tự động upgrade và mất khoảng 20 phút.

1.      Formatting Flash

2.      Honeywell screen

3.      Showing the progress bar

4.      Android robot will appear

5.      Honeywell screen on boot

4.      Sau khi Upgrade kết thúc, CN51 sẽ khởi động vào hệ điều hành mới.

5.      Làm theo hướng dẫn cho tới nên màn hình Desktop xuất hiện.

6.      Xác nhận lại phiên bản Upgrade.

·         Đi tới “Setting” > “About phone” > “Build number”

7.      Ấn nút Power lúc lâu sau đó chọn Power-off từ màn hình menu. Gỡ Sd Card ra . Khi này máy hoạt động bình thường.

OTA Ugrade

1.      Tạo thư mục ‘ota_install’ bên trong bộ nhớ trong của CN51.

internal storage CN51

2.      Copy full OTA package tới thư mục vừa tạo và đổi tên thành update.zip.2

3.      Copy M common ES package tới thư mục vừa tạo và đổi tên thành Honeywell_CommonES.zip.2

4.      Copy JB_upgrade_to_M_update.zip tới thư mục vừa tạo.

5.      Đi tới “Setting” > “About phone”>”System updates” >click lên “JB_upgrade_to_M_update.zip”, click ‘ok’ trên cửa sổ xuất hiện, máy sẽ khởi động lại và bắt đầu tiến hành quá trình upgrade.

6.      Đợi cho tới khi kết thúc cài đặt Full-OTA, thiết bị sẽ khởi động vô hệ điều hành.

7.      Sau khi CN51 khởi động vào màn hình Desktop, một cửa sổ bảng tin xuất hiện Common ES package detected, thiết bị lại khởi độnglại một lần nữa để cài đặt ES packages.

8.      Sau khi kết thúc cài đặt ES package, thiết bị sẽ khởi độngvào Android OS và lúc này thiết bị sẵn sàng để sử dụng.

Lưu ý:

·         Trong quá trình nâng cấp, CN51 có thể khởi động nhiều hơn 5 lần.

·         Thời gian để tiến hành mất khoảng 30 phút.

9.      Sau khi nâng cấp xong, xác nhận lại : “Setting” > “About phone” >” Build number”.

Áp dụng:

·         Máy kiểm kho Honeywelll : CN5x

·         Operating Systems: Windows Mobile 6.5, Android 4.x, Android 6.x

·         CN51 Android

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com