Câu hỏi / Đặt vấn đề:

·         Làm sao để sửa lỗi “ LSS too high” và “ LSS toolow”  trên PX4i ?

·         LSS too high  error trên PF4i ?

·         LSS too low error trên PF2i  ?

Giải quyết vấn đề:

Label stop sensor (LSS) lỗi có thể do cảm biến bị bẩn hay dính nhãn che mất cảm biến hoặc nhãn lắp ngược hoặc do cài đặt kiểu nhãn không đúng.

Để sửa cần thực hiện các bước sau:

1.      Lắp lại nhãn, kiểm tra lại vị trí cảm biến nhận nhãn. Vệ sinh vị trí cảm biến.

2.      Cài đặt lại kiểu nhãn phù hợp trong mục ‘Testmode’

3.      Factory Default – đưa máy về mặc định theo link dưới đây: 

Factory Default PX4i

Áp dụng:

·         Máy in mã vạch Intermec (by Honeywell): PD41

·         Máy in mã vạch Intermec PD42.

·         Máy in mã vạch Intermec  PM4i.

·         Máy in mã vạch Intermec PF2i.

·         Máy in mã vạch Intermec PF4i.

·         Máy in mã vạch Intermec PX4i.

·         Máy in mã vạch Intermec PX6i.

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com