Cách lựa chọn command language máy in mã vạch Honeywell PM43

Đặt vấn đề:

·         Cách thay đổi Command Language cho máy in mã vạch PM23c ?

·         Cách chuyển đổi Command Language máy in mã vạch PM43 bằng PrintSet v5 ?

·         Làm sao để thay đổi ngôn ngữ dòng lệnh cho máy in PM43 ?

·         Cách thay đổi Command Language sử dụng bảng điều khiển và màn hình hiển thị trước máy in ?

Giải quyết vấn đề:

Máy in mã vạch Intermec ( by Honeywell ) PM23c & PM43 – sử dụng chung firmware nên mọi ngôn ngữ đều giống nhau.  Dưới đây là có 3 cách để thay đổi Command Language cho máy in:

1.      Thay đổi Command Language bằng bảng điều khiển phía trước máy in.

2.      Thay đổi Command Language trên trình duyệt Web ( sử dụng địa chỉ IP của máy in ).

3.      Thay đổi Command Language trên PrintSet 5

Command Languages trên bản Firmware mới nhất : P10.11.013310 gồm những ngôn ngữ sau:

·         IPL (Intermec Print Language)

·         Fingerprint

·         Direct Protocol

·         Smart Printing (C#)

·         DSim (for DPL or Datamax Print Language)

·         ZSim (for ZPL or Zebra Print Language)

·         Autosense (Currently prints both Direct Protocol and ZSim)

 

Sử dụng bảng điều khiển phía trước máy in

1. Chọn [Menu] key -  

2. Nếu máy in hỏi mật khẩu , nghĩa là máy in đang sử dụng một trong những ngôn ngữ sau: Zsim, Dsim, Esim. Để thoát khỏi những ngôn ngữ này và hiển thị menu theo ngôn ngữ Fingerprint, nhập mật khẩu “8311” sau đó ấn [Enter] key.

3. Sau khi vào menu,  đi tới ‘Settings’ > ‘System Settings’ > ‘General’

4. Di chuyển thanh cuộn tới ‘Command Language’, sử dụng phím mũi tên sang trái hay sang phải để lựa chọn command language.

  • IPL

  • Fingerprint

  • Direct Protocol

  • …

5. Chọn [Save]   key để lưu lại.

6. Chọn [Home]  key để thoát khỏi menus.

7. Tắt máy in, đợi 30 giây sau đó mở lại.

8.  Đợi khoảng 30 giây để máy in khởi động chuyển đổi ngôn ngữ. Khi đó Command Language – sẽ hiển thị góc trái bên dưới màn hình bảng điều khiển . Chảng hạn như “IPL”, “Fingerprint”, “Direct Protocol”, …

Lúc này máy in đã sẵn sàng cho các lệnh in đối với Command Language hiển thị trên màn hình điều khiển phía trước máy in.

Sử dụng PrintSet để thay đổi Command Language

1.      Add máy in cần chuyển đổi Command Language.

2.      Sau khi add xong máy in vô PrintSet. Kích đúp vào tên máy in ở cửa sổ bên phải.

3.      Chọn ‘System’ > ‘General’ > ‘Command Language’ > lựa chọn Command Language > ‘OK’.

4.      Từ meu “Printer” > “Apply”.

5.      Tắt máy in, đợi 30 giây sau đó bật lại . Máy in sẽ khởi động và chuyển đổi sang ngôn ngữ máy .

Sử dụng trình duyệt Web để thay đổi Command Language

Trước tiên phải đang nhập vào trình duyệt web của máy in

1.      Mở trình duyệt web, gõ địa chỉ IP của máy in vào thanh Address Bar sau đó Enter.

2.      Trình duyệt web sẽ load tới trang login. Nhập user name và password. Giá trị mặc định:

·         USER NAME: itadmin

·         PASSWORD: pass

Tiến hành thay đổi Command Language trên trình duyệt web của máy in

1.      Trong trang web của máy in, đi tới Tab ‘Configuration’ > ‘System Settings’ > ‘General’.

2.      Click chọn ‘Command Language’ và lựa chọn Command Language.

3.      Click nút bên trên phải của trang web tới Submit the Setup.

4.      Trang web sẽ được tải lại, tới Tab ‘Services’ > ‘Restart Printer’ . và click ‘Restart’.

5.      Đợi khoảng 30 giây sau khi máy in khởi động lại để thay đổi Command Language.

Áp dụng:

 ·   Máy in mã vạch PM23, PM43

 ·   Printers Hardware: HON PM23c Industrial Printer

 ·   Printers Hardware: HON PM43 Industrial Printer

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com