Đặt vấn đề:

 • Cách sét Virtual Controller (VC) trên AP7532 WiNG Enterprise ?
 • Sét VC trên AP7522 WiNG Express ?
 • Cách sét Virtual Controller trên Express APs ?

Áp dụng:

 • AP65xx series: AP6511, AP6521, AP6522,..
 • AP75xx series: AP7502, AP7522, AP7532,...
 • AP8533
 • AP8432
 • AP71xx
 • AP8232
 • AP8132
 • WiNG 5.x Enterprise and Swift UI
 • WiNG 5.x Express

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

 • Trình duyệt Web ( Firefox, Chrome).
 • SSH (Secure Shell) client như PuTTy.exe chẳng hạn hoặc phần mềm tương tự.

Thực hiện:

A. Trên giao diện WiNG Enterprise (UI):

1. Đăng nhập vào AP trên trình duyệt Web

2. Di chuyển tới TAB: Configuration > Devices > Virtual Controller.

3. Từ trang chọn AP sau đó click vào nút Edit ở góc phải bên dưới trang.

4. Trên trang Virtual Controller, tích chọn vào ô : Set as Virtual Controller AP

5. Click OK.

6. Cick Commit and Save

B. Sử dụng dòng lệnh - Command Line Interface (CLI)

1. Đăng nhập vào AP. Sau đó thực hiện các câu lệnh sau:

>en
#self
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
#virtual-controller
#com wr
[OK]
#show context

2. Để hủy lệnh này:

>en
#self
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
#no virtual controller
#com wr
[OK]
#show context

 

C. AP sử dụng WiNG Enterprise (Swift UI)

1. Đăng nhập AP vào trình duyệt Web

2. Chọn Basic>Configuration.Tích vào check box Virtual Controller

3. Click chọn Apply để lưu.

D. Sử dụng dòng lệnh tương tự như mục B.

E. Đối với Express APs: CHỉ có thể sử dụng trình duyệt Web tương tự như mục C., CLI bị chặn.

Xem thêm:

 1. Cấu hình cổng Console AP7532
 2. Cấu hình cơ bản AP7532
 3. Cấu hình DHCP Server AP7532
 4. Factory bộ phát WiFi AP7532
 5. Nâng cấp Firmware AP7532

 

Cheer !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com