Đặt vấn đề:

 • Cách trích xuất file Tech-Support trên AP7532 WiNG ?
 • Export file TEch-Support từ RFS7000 ?

Áp dụng:

 • WirelessWiNG
 • WiNG v5
 • WiNG v4
 • WS5100
 • RFS6010
 • RFS7010
 • RFS4010
 • NX9XXX
 • NX75XX/NX75XX-E
 • NX65XX/NX45XX
 • NX55XX/NX55XX-E
 • AP8432
 • AP8533
 • AP82XX
 • AP75XX
 • AP7522-E
 • AP76XX
 • AP71x1
 • AP65xx
 • AP650
 • AP62x
 • AP8132
 • SSH
 • TELNET
 • FTP Server
 • TFTP Server
 • USB FAT32 Format

Giải quyết vấn đề:

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tập hợp file TEch Support trên AP, SW Controller. Mục đích của việc trích xuất file này để tìm hiểu các trạng thái lỗi của AP hoặc kiểm tra các thông số cấu hình của AP, Controller.

Chuẩn bị:

 • Terminal Emulator Application (i.e. Putty)
 • TFTP or FTP Server
 • USB drive FAT32 format (Optional)

Thực hiện:

1. Đăng nhập AP hoặc Controller trên giao diện CLI (Putty chẳng hạn - SSH hoặc Telnet ).

2. Vào chế độ mode config: enable

3. Thực hiện các tùy chọn dưới đây

Sử dụng FTP ( áp dungj cho cả AP và Controller )

#service copy tech-support ftp://ftp_user:ftp_pwd@<ftp_server_ip>/

Sử dụng TFTP ( áp dụng cho AP và Controller)

#service copy tech-support tftp://<tftp_server_ip>/

Sử dụng USB Drive ( chỉ sử dụng cho Controller có USB port)

 

vx9000-1#remote-debug copy-techsupport hosts vx9000-1 remote-AP-1 remote-AP-2 write ftp://ftpuser:ftppassword@ftp.server.local/folderForDumps/

Ví dụ:

 

Lưu ý: Cách trích xuất file Tech Support chỉ hỗ trợ từ WiNG 5.x trở lên, WiNG 4.x không hỗ trợ.

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com