Đặt vấn đề:

·         Cách sét máy đọc mã vạch Honeywell 1200g /1202g /1250g  scan liên tục ?

·         Cách sét đầu scan 1250g luôn sáng sau khi đọc mã vạch ?

Giải quyết vấn đề:

Để giải quyết vấn đề này các bạn cần cho máy đọc các mã code dưới đây

 honeywell 1250g always scan


Áp dụng:
 

·         Máy đọc mã vạch honeywell : Voyager 1200g, Voyager 1202g, Voyager 1250g

·         Barcode Scanner: MS9520 Voyager, MS9535 VoyagerBT

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com