Đặt vấn đề:

 • Máy in tạm dừng và xuất hiện “paper out” ?
 • Máy in bị kẹt nhãn khi in và tạm dừng khi in ?

Giải quyết vấn đề:
“Paper Out “ là trạng thái máy in không nhận được nhãn in hay cảm biêns không nhận được hoặc bị che chắn bởi bụi bẩn, hay vị trí đặt không chính xác khoẳng cách giữa các nhãn hoặc khi thay đổi kiểu nhãn khác mà không cài đặt các thông số chính xác. Dưới đây là một số gợi ý để các bạn có thể tự khắc phục trươc khi cần trợ giúp của kỹ thuật hay nhà phân phối.

 • Bước 1: Tắt máy và lắp lại nhãn và ruy băng sau đó bật máy lên . Nếu lỗi vẫn xảy ra sang bước 2.
 • Bước 2: Kiểm tra cảm biến ( màu sáng đỏ hồng ) bên dưới nhãn có dính bụi bẩn hay nhãn rách che mất hay không và vệ sinh bằng cách lấy cồn trắng 900 và bông trắng y tế để làm sạch.. Sau đó lắp lại nhãn và thử lại máy in có bị lỗi tiếp không . Nếu còn lỗi sang bước 3.
 • Bước 3: Kiểm tra vị trí cảm biến nhẫn nhãn  đã đúng giữa 2 nhãn chưa đối với kiểu nhãn là GAP/Notch, hay Black mark,… hay chưa . Nếu chưa chỉnh lại cho đúng vị trí. Nếu vẫn chưa được, sang bước 4.
 • Bước 4: Chúng ta load lại Firmware cho máy in. Nếu máy in vẫn bị lỗi, sang bước 5.
 • Bước 5: nhờ hỗ trợ từ nhà cung cấp hay kỹ thuật phụ trách.

Áp dụng:

 • Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series: ZT220/ZT230.
 • Máy in mã vạch ZT400 Series: ZT410/ZT420.
 • Máy in mã vạch Zebra ZM Series: ZM400/ZM600.
 • Máy in mã vạch Zebra Z4M Plus, S4M.

Bài viết liên quan:

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com