Tin tức

Kết nối SQL phần mềm in mã vạch Bartender

Chủ đề: Cách kết nối SQL với phần mềm in mã vạch Bartender ? In nhãn mã vạch tự động từ hệ qunả trị cơ sở dữ liệu SQL ? Áp dụng: Microsoft SQL Phần mềm in mã vạch Bartender Giải quyết vấn đề: Bước 1: Thiết kế nhãn, sét định dạng nhãn Tham khảo theo liên kết dưới đây Thiết kế nhãn mã vạch phần mềm ...
Xem thêm »

Thiết kế nhãn phần mềm in mã vạch NiceLabel

Chủ đề: Các bước thiết kế nhãn NiceLabel Pro 2017 ? Cách cài đặt khổ nhãn trên NiceLabel ? Cách chọn máy in để in trên NiceLabel ? Áp dụng: Phần mềm in mã vạch NiceLabel Pro Giải quyết vấn đề: Lưu ý: Máy tính đã vài đặt NiceLabel và đã kích hoạt bản quyền Bước 1: Tạo nhãn mới, sét khổ nhãn, định dạng nhãn mới 1. Mở ...
Xem thêm »

Thiết kế nhãn phần mềm in mã vạch Bartender

Chủ đề: Các bước thiết kế in nhãn mã vạch Bartender cơ bản nhất ? Áp dụng: Phần mềm in mã vạch Bartender. Giải quyết vấn đề: Bước 1: Sét khổ nhãn, máy in, định dạng nhãn cần in 1. Mở chương trình Bartender lên và xuất hiện cửa sổ (1)- Mở một cửa sổ mới để thiết kế nhãn từ đầu (2)- Mở một file nhãn đã ...
Xem thêm »

Cách cài driver máy in Intermec Honeywell bằng file inf

Chủ đề: Cách khắc phục khi không cài driver máy in mã vạch Intermec, Honeywell bằng InterDriver Wizard ? Áp dụng: Máy in mã vạch Honeywell.: PM42, PC42,... Máyin mã vạch Intermec: PF2i, PF4i, PX4i, PX6i, PM43, PM23, PC43t, PC23d, PD43, PD43t ... Cách giải quyết: Khi chúng ta không cài được máy in bằng trình InterDriver Wizard, khi đó chúng ta sử dụng cách ...
Xem thêm »

Cách cài driver máy in Zebra bằng file inf

Chủ đề: Cách cài driver máy in mã vạch Zebra bằng file *.inf ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra: ZT200 Series: ZT220, ZT230 ZT400 Series: ZT410, ZT420 Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4 GC Series:GC420d, GC420t GX Series: GX420t, GX430t GK Series: GK420d, GK420t GT800 Zebra ZM400, ZM600 Zebra S4M, Z4M Plus, Z6M Plus Cách thức thực hiện Chuẩn bị: File cài ...
Xem thêm »

Cách cài driver máy in mã vạch Intermec Honeywell

Chủ đề: Cách cài driver máy in mã vạch Intermec (by Honeywell) ? Cài driver máy in Honeywell PM43 bằng cổng USB ? Áp dụng: Máy in mã vạch Honeywell: PM42, PC42,... Máy in Intermec by Honeywell: PM43, PF4i, PX4i, PX6i, PC43t, PC23d, PM23, PD41, PD42,... Quá trình thực hiện: Chuẩn bị:Download driver mới nhất theo liên kết dưới đây: Driver máy in Intermec (by ...
Xem thêm »

Chỉnh nhiệt độ in trên phần mềm Bartender

Chủ đề: Cách chỉnh nhiệt độ in máy in Zebra trên phần mềm in mã vạch Bartender ? Cách chỉnh nhiệt độ in trên máy in Intermec, Honeywell trên Bartender ? Chỉnh nhiệt độ trên máy in như khi in vẫn bị mờ ? Chỉnh nhiệt độ trên Driver nhưg khi in thì nhiệt độ lại thay đổi giá trị khác ? Áp dụng: Phần mềm in mã vạch Bartender Máy in ...
Xem thêm »

Căn chỉnh cảm biến nhãn máy in Zebra ZT610 ZT620

Chủ đề: Căn chỉnh cảm biến (Calibration) cảm biến nhãn và cảm biến ruy băng mực in trên Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620 Khắc phục lỗi Papper Out, Ribbon Out trên máy in mã vạch Zebra ZT610, ZT620 Nhãn in bị tràn sang nhãn thứ hai ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620 Quá trình thực hiện: Lưu ý: Có thể hủy quá trình ...
Xem thêm »

Sét Enter máy đọc Datalogic PM8500

Đặt vấn đề: Cách sét xuống dòng (enter key) cho máy đọc mã vạch Datalogic PM8500 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch PM8500 Datalogic PM8xxx BC-80X0 cradle Giải quyết vấn đề: Bước 1: Phân biệt các chế độ cài đặt máy đọc 1. Chế đọc Point-to-Point 2. Chế độ đọc Stand-Alone   Bước 2: Sét Enter cho từng chế độ đọc Datalogic ...
Xem thêm »

Truyền file xuống máy in mã vạch Zebra

Chủ đề: Truyền files xuống máy in mã vạch Zebra sử dụng ZebraDesigner Driver “ Send files” Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZebraDesigner Driver Yêu cầu: Máy tính đã cài đặt Driver. Xem thêm Phiên bản driver mới nhất Tổng quan: Đây là thược tính tùy chọn trên Zebra Driver nhằm truyền files xuống máy in mã vạch Zebra. Tùy chọn này ...
Xem thêm »

Căn chỉnh cảm biến nhãn Zebra S4M

Chủ đề: Căn chỉnh cảm biến nhãn bằng tay trên máy in Zebra S4M Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra S4M Zebra S4M ZPL Zebra S4M EPL Thực hiện: Quá trình căn chỉnh cảm biến nhãn bằng tay cho phép máy in nhận được chính xác kiểu nhãn, khổ nhãn mà chúng ta lắp. Quá trình hiệu chỉnh này còn khắc phục một số lỗi : Ribbon Out Papper ...
Xem thêm »

Căn chỉnh cảm biến nhãn máy in ZT410 ZT420

Chủ đề: Hiệu chỉnh cảm biến nhận mực in và nhãn bằng tay trên máy in Zebra ZT410 ZT420 Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT410 Zebra ZT420 Zebra ZT400 Series Thực hiện: Đây là quá trình hiệu chỉnh bằng tay, cho phép cảm biến nhận nhãn và ruy băng mực nhận chính xác khổ nhãn, kiểu nhãn và ruy băng mực được lắp vào máy in đồng ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com