Chủ đề:

  • Các bước thiết kế nhãn NiceLabel Pro 2017 ?
  • Cách cài đặt khổ nhãn trên NiceLabel ?
  • Cách chọn máy in để in trên NiceLabel ?

Áp dụng:

  • Phần mềm in mã vạch NiceLabel Pro

Giải quyết vấn đề:

Lưu ý: Máy tính đã vài đặt NiceLabel và đã kích hoạt bản quyền

Bước 1: Tạo nhãn mới, sét khổ nhãn, định dạng nhãn mới

1. Mở chương trình NiceLabel Pro. Click chọn New Label

2. Cửa sổ lựa chọn máy in mà chúng ta cần in nhãn

3. Sét khổ nhãn cần in

4. Layout nhãn sẽ được in ra

5. Sét định dạng nhãn: chiều dài, rộng, số nhãn trên một hàng,...

(1) : Đơn vị độ dài nhãn: có thể chọn cm, inch, mm

(2) : Độ rộng từng nhãn

(3) : Chiều cao của nhãn

(4) : Số lượng nhãn trên một hàng

(5) : Số nhãn trên một cột

(6) : Chiều thứ tự in

Sau khi sét các thông số hoàn tất click Next để xem lại hoặc Click Finish để hoàn tất bước 1.

Bước 2: Chèn mã vạch, text (văn bản ), hình ảnh,...vào file thiết kế nhãn

1. Xác định các công cụ bên trái cửa sổ làm việc của file thiết kế nhãn

Text: Chèn văn bản

Text box: Văn bản trong hộp

Barcode: Chèn mã vạch cần in

Picture: Chèn hình ảnh cần in từ ổ đĩa

Line: Vẽ đường thẳng

Rectange: Vẽ hình khối

…..

2. Các tác vụ nâng cao vui lòng tham khảo liên kết dưới đây

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com