Đặt vấn đề:

  • Cách khắc phục lỗi Media Out máy in mã vạch Zebra ZT410 ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra ZT410
  • Zebra ZT420

Giải quyết vấn đề:

Bảng dưới đây sẽ mô tả chi tiết cũng như hướng giải quyết một số lỗi hoặc cảnh báo về cảm biến nhãn in:

 

Lỗi/Cảnh báo trên màn hình LCD máy in ZT400 Seriess

Nguyên nhân

Hướng giải quyết

Đèn STATUS sáng đỏ

Đèn SUPPLIES nhấp nháy vàng.

Quên không lắp giấy hoặc lắp giấy không đúng, hoặc lắp ngược nhãn, hoặc nhãn in hết.

Lắp lại giấy vào máy in cho đúng. Có thể tham khảo cách lắp bên trong lắp đậy của máy.

 

Vị trí cảm biến (media sensor) giấy in không chính xác.

Kiểm tra lại vị trí cảm biến nhãn, giấy in (*) đã đúng chưa. 

Máy in cài đặt giấy là kiểu GAP/Notch/Hole/Black Mark mà giấy lắp là giấy liên tục.

Lắp đúng loại nhãn cần in .

Xem thêm:

 

Nhãn bị dính vào cảm biến giấy (media sensor) hoặc bủi bẩn che mất mất cảm biến nhãn.

Gỡ bỏ nhãn ra khỏi vị trí cảm biến nhận nhãn. Vệ sinh cảm biến nhãn bằng cồn 90 độ và bông trắng y tế.

 

Nếu giấy in lắp chính xác, và cảm biến giấy in được vệ sinh sạch sẽ mà vẫn bị lỗi

1. Thực hiện thao tác hiệu chỉnh nhãn trên driver . Sử dụng phương thức thứ 1

 

Hoặc hiệu chỉnh cảm biến nhãn bằng tay

 

2. Tiến hành reset factory mặc định nhà sản xuất

 

3. Có thể cảm biến nhận giấy bị hư, cần thay thế. Tham khảo thêm

4.  Gọi nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa.

 

(*) Cảm biến nhận nhãn - Media Sensor

(**) Đường dẫn ( đường đi) của cảm biến trên một sô loại giấy, nhãn in phổ biến

 

Đường đi cảm biến nhãn định dạng GAP

Đường đi cảm biến GAP

Đường đi của cảm biến vết cắt ( khắc )

Đường đi cảm biến đục lỗ

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com