Chủ đề:

  • Máy đọc Honeywell 3800 không xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch ?
  • Sét xuống dòng cho máy đọc mã vạch Honeywell 3800g ?
  • Sét enter key sau mỗi lần đọc mã vạch trên máy đọc 3800g ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Honeywell 3800g

Giải quyết vấn đề:

Lưu ý: Khi thực hiện thao tác này, máy đọc sẽ clear toàn bộ các cài đặt trước đó

Sử dụng code cho máy Honeywell 3800g sau

Nếu không được, hãy cho máy đọc dưới đây

Sau đó cho máy đọc lại mã vạch phái trên.

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com