Tin tức

Sét nhảy ô máy đọc DS9808

Đặt vấn đề: Cách sét nhảy ô ( Tab key) trên máy đọc mã vạch Motorola DS9808 ? Giải quyết vấn đề: Để sét nhảy ô (tab key) trên máy đọc mã vạch DS9808 chúng ta sử dụng mã code dưới đây: Xem thêm: Sét xuống dòng máy đọc DS9808 Reset máy đọc DS9808   Lưu ý: Đối với máy đọc mã vạch Zebra, có thể sét nhiều tùy chọn ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc DS9808

Đặt vấn đề: Cách sét xuống dòng máy đọc Motorola DS9808 ? Sét enter key máy đọc mã vạch Zebra/Symbol DS9808 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Motorola/Symbol DS9808 Zebra DS9808 Giải quyết vấn đề: Cách 1: Sử dụng tài liệu sử dụng : Quick Start Guide kèm theo hộp máy DS9808 Cách 2: Sử dụng mã code sau   Xem thêm: Reset máy đọc ...
Xem thêm »

Kết nối SQL và ZebraDesigner Pro

Đặt vấn đề: Cách kết nối SQL và ZebraDesigner Pro ? In nhãn tự động với MSSQL và ZebraDesigner Pro ? Tôi không thấy kết nối SQL trên Zebra Designer ? Áp dụng: Microsoft SQL ZebraDesigner Pro Giải quyết vấn đề: Để thực hiện kết nối SQL và ZebraDesigner Pro chúng ta thực hiện một trong những bước dưới đây: Bước 1: Xây dựng kết ...
Xem thêm »

Reset máy đọc mã vạch DS9808

Đặt vấn đề: Cách Reset mặc định máy đọc DS9808 ? Cách Factory Default máy đọc Zebra DS9808 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Motorola Zebra DS9808, Motorola/Symbol DS9808 Giải quyết vấn đề: Cách 1: Sử dụng Quick Guide Setup kèm theo hộp máy. Tìm và cho máy DS9808 đọc mã vạch- Set Defaults: Cách 2: Cho máy đọc mã vạch dưới đây: Lưu ...
Xem thêm »

Cách gỡ driver máy in mã vạch Zebra

Đặt vấn đề: Cách gỡ bỏ máy in mã vạch Zebra ? Cách Uninstall máy in mã vạch Zebra ZT410 ? Cách xóa driver máy in mã vạch Zebra ? Cách xóa máy in ZT410, ZT230 ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series ZT400 Series Xi4 Series GK Series, GX Series, GC Series GT800 ZM400, Zm600. S4M, Z4M, Z6M Plus … Giải quyết vấn đề: Để gỡ bỏ máy in mã vạch ...
Xem thêm »

Cài đặt Zebra Setup Utilities

Đặt vấn đề: Cách cài đặt Zebra Setup Utilities ? Cài driver máy in mã vạch Zebra ? Áp dụng: Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230 ZT400 Series: ZT410, ZT420 Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4 Zebra 105SL Plus GK Series: GK420d, GK420t GX Series: GX420d, GX420t, GX3430t GC Series: GC420d, GC420t ZM Series: ZM400, ZM600 S4M, Z4M, Z6M, ... Giải quyết vấn đề: Zebra ...
Xem thêm »

Factory máy in S4M

Đặt vấn đề: Cách load factory default máy in S4M ? Đưa máy in Zebra S4M về mặc định nhà sản xuất ? Áp dụng: Máy in Zebra S4M Giải quyết vấn đề: Để thực hiện Factory máy in Zebra S4M chúng ta sử dụng một trong những cách sau đây: (Lưu ý: Khi thực hiện thao tác này, máy in sẽ trở về mặc định) Cách 1: Sử dụng Driver ...
Xem thêm »

Factory máy kiểm kho Zebra TC75

Đặt vấn đề: Cách đưa máy kiểm kho TC75 về mặc định ? Xóa files chương trình và recovery Zebra TC75 ? Cold boot máy kiểm kho Zebra TC75 ? Factory máy Zebra TC75 ? Áp dụng: Android 4.4.3, Android 5.1.1 TC75AH-GA11ES-A2 TC75AH-GA11ES-A1 TC75BH-GA11ES TC75BH-GA11ES-TW TC75BH-KA11ES-BR TC75BH-KA11MS-CN Giải quyết vấn đề: Chuẩn bị: Máy tính cài Zebra ...
Xem thêm »

Kết nối Excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro

Đặt vấn đề: Cách kết nối Excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2 ? In tự động từ file Excel trên ZebraDesigner Pro ? Add dữ liệu từ file Excel vào Zebra Designer ? How to add excel database to Zebra Designer Pro 2 ? Áp dụng: File Excel. ZebraDesigner Pro 2. Giải quyết vấn đề: Các bước thao tác kết nối file excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro ...
Xem thêm »

Menu máy in Zebra S4M EPL

Câu hỏi: Trình menu của máy in Zebra S4M sử dụng EPL ? Password mặc định trên Zebra S4M ? Trả lời: Dưới đây là thông số menu Zebra S4M sử dụng ngôn ngữ EPL với Firmware: E53 Xem thêm: Menu máy in Zebra S4M
Xem thêm »

Factory máy in PD43 PC43t PC23d

Đặt vấn đề: Cách đưa máy in Honeywell PD43 về mặc định ? Cách Reset Factory PC43t về mặc định ? Giải quyết vấn đề: Để thực hiện Factory Reset PD43, PC43t về mặc định, chúng ta thực hiện theo 1 trong những cách dưới đây: Cách 1: Sử dụng PrintSet 5 1. Add máy in cần Factory Default Xem thêm PrintSet5 và cách add máy in ...
Xem thêm »

Cấu hình Controller Adoption AP7532 WiNG Express

Đặt vấn đề: AP7532 Controller không nhìn thấy hay quản lý được các AP7532 phụ thuộc ? AP7522E Controller  không quản lý được các AP7522E phụ thuộc khi kết nối với Router hoặc Switch Layer 3 ? Áp dụng: AP75xx with WiNG Express interface AP65xx with WiNG Express interface WiNG Express 5.x Nguyên nhân: Theo mặc định, các AP phụ thuộc kết nối ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com