Tin tức

Factory máy in S4M

Đặt vấn đề: Cách load factory default máy in S4M ? Đưa máy in Zebra S4M về mặc định nhà sản xuất ? Áp dụng: Máy in Zebra S4M Giải quyết vấn đề: Để thực hiện Factory máy in Zebra S4M chúng ta sử dụng một trong những cách sau đây: (Lưu ý: Khi thực hiện thao tác này, máy in sẽ trở về mặc định) Cách 1: Sử dụng Driver ...
Xem thêm »

Factory máy kiểm kho Zebra TC75

Đặt vấn đề: Cách đưa máy kiểm kho TC75 về mặc định ? Xóa files chương trình và recovery Zebra TC75 ? Cold boot máy kiểm kho Zebra TC75 ? Factory máy Zebra TC75 ? Áp dụng: Android 4.4.3, Android 5.1.1 TC75AH-GA11ES-A2 TC75AH-GA11ES-A1 TC75BH-GA11ES TC75BH-GA11ES-TW TC75BH-KA11ES-BR TC75BH-KA11MS-CN Giải quyết vấn đề: Chuẩn bị: Máy tính cài Zebra ...
Xem thêm »

Kết nối Excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro

Đặt vấn đề: Cách kết nối Excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2 ? In tự động từ file Excel trên ZebraDesigner Pro ? Add dữ liệu từ file Excel vào Zebra Designer ? How to add excel database to Zebra Designer Pro 2 ? Áp dụng: File Excel. ZebraDesigner Pro 2. Giải quyết vấn đề: Các bước thao tác kết nối file excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro ...
Xem thêm »

Menu máy in Zebra S4M EPL

Câu hỏi: Trình menu của máy in Zebra S4M sử dụng EPL ? Password mặc định trên Zebra S4M ? Trả lời: Dưới đây là thông số menu Zebra S4M sử dụng ngôn ngữ EPL với Firmware: E53 Xem thêm: Menu máy in Zebra S4M
Xem thêm »

Factory máy in PD43 PC43t PC23d

Đặt vấn đề: Cách đưa máy in Honeywell PD43 về mặc định ? Cách Reset Factory PC43t về mặc định ? Giải quyết vấn đề: Để thực hiện Factory Reset PD43, PC43t về mặc định, chúng ta thực hiện theo 1 trong những cách dưới đây: Cách 1: Sử dụng PrintSet 5 1. Add máy in cần Factory Default Xem thêm PrintSet5 và cách add máy in ...
Xem thêm »

Cấu hình Controller Adoption AP7532 WiNG Express

Đặt vấn đề: AP7532 Controller không nhìn thấy hay quản lý được các AP7532 phụ thuộc ? AP7522E Controller  không quản lý được các AP7522E phụ thuộc khi kết nối với Router hoặc Switch Layer 3 ? Áp dụng: AP75xx with WiNG Express interface AP65xx with WiNG Express interface WiNG Express 5.x Nguyên nhân: Theo mặc định, các AP phụ thuộc kết nối ...
Xem thêm »

Nâng cấp Firmware Motorola AP5131

Đặt vấn đề: Cách nâng cấp Firmware Motorola Ap5131 ? How to Upgrade Firmware Motorola AP5131 ? Áp dụng: Motorola AP5131 Motorola AP7131 Giải quyết vấn đề: Chuẩn bị: SSH Client - Putty.exe Cable Console. TFTP Server - tftpd32 chẳng hạn. Để nâng cấp Firmware Motorola AP5131, chúng ta thực hiện các bước sau đây: Bước  1: Copy file Firmware vào thư ...
Xem thêm »

Factory Default Motorola AP5131

Đặt vấn đề: Cách đưa bộ phát Motorola AP5131 về mặc định ? Áp dụng: Motorola AP5131 WiNG OS IEEE802.11 a/b/g Giải quyết vấn đề: Các bước để Factory Reset Default Motorola AP5131 1. Sử dụng Cable Console kết nối với AP5131 và máy tính. 2. Sét các thông số cáp Console: baute: 19200, databits: 8, 1 stopbit, no parity, no flow control 3. Bấm ESC ...
Xem thêm »

AP7532 có thể quản lý AP7522

Đặt vấn đề: Tôi có thể cấu hình AP7532 controller AP7522 ? Áp dụng: AP75xx AP65xx WiNG 5.9.0.0 Giải quyết vấn đề: Bắt đầu Firmware WiNG 5.9.0, một AP75xx Virtual Controllerr (ngoại trừ AP7502) có thể quản lý các AP75xx khác ( chỉ áp dụng cho dòng AP75xx). Ví dụ: AP7562 có thể quản lý AP7532 và AP7522, nhưng không thể quản lý dòng ...
Xem thêm »

Cấu hình NAT AP7532 WiNG Express Virtual Controller

Đặt vấn đề: Cách cấu hình NAT trên AP75xx sử dụng WiNG Express ? Áp dụng: AP65xx with WiNG Express GUI AP75xx with WiNG Express GUI AP65xxE AP75xxE WiNG Express 5.8.x Giải quyết vấn đề:*** Lưu ý: Cần lưu tất cả các cài đặt bằng cách click vào Apply sau mỗi lần cấu hình*** A. Tạo VLAN và Internal VLAN 1. Đăng nhập vào AP Virtual Controller trên ...
Xem thêm »

Xuất file Tech Support AP7532

Đặt vấn đề: Cách trích xuất file Tech-Support trên AP7532 WiNG ? Export file TEch-Support từ RFS7000 ? Áp dụng: WirelessWiNG WiNG v5 WiNG v4 WS5100 RFS6010 RFS7010 RFS4010 NX9XXX NX75XX/NX75XX-E NX65XX/NX45XX NX55XX/NX55XX-E AP8432 AP8533 AP82XX AP75XX AP7522-E AP76XX AP71x1 AP65xx AP650 AP62x AP8132 SSH TELNET FTP Server TFTP Server USB FAT32 Format Giải quyết ...
Xem thêm »

Sét Virtual Controller bộ phát WiFi AP7532

Đặt vấn đề: Cách sét Virtual Controller (VC) trên AP7532 WiNG Enterprise ? Sét VC trên AP7522 WiNG Express ? Cách sét Virtual Controller trên Express APs ? Áp dụng: AP65xx series: AP6511, AP6521, AP6522,.. AP75xx series: AP7502, AP7522, AP7532,... AP8533 AP8432 AP71xx AP8232 AP8132 WiNG 5.x Enterprise and Swift UI WiNG 5.x Express Giải quyết vấn đề: Chuẩn ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com