Đặt vấn đề:

  • Cách kết nối Excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2 ?
  • In tự động từ file Excel trên ZebraDesigner Pro ?
  • Add dữ liệu từ file Excel vào Zebra Designer ?
  • How to add excel database to Zebra Designer Pro 2 ?

Áp dụng:

  • File Excel.
  • ZebraDesigner Pro 2.

Giải quyết vấn đề:

Các bước thao tác kết nối file excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2:

Bước 1: Thiết kế file dữ liệu excel.

Dưới đây là file excel mẫu

Bước 2: Tạo định dạng nhãn file thiết kế

Mở chương trình ZebraDesigner Pro lên. Tạo một file thiết kế mới

Click chọn lựa máy in sau đó click Next để tiếp tục

Tiếp tục Click Next

Để mặc định Standard print mode. Click Next

Click Next để sang trang cài đặt định dạng nhãn

Mặc định chiều in nhãn:

Sét độ rộng, dài và số cột hoặc hàng của nhãn cần in - tùy theo nhãn in thực tế của mình.

Label width: Độ rộng của từng nhãn.

Label height: Chiều cao (độ dài nhãn).

Unit of measure: đơn vị tính của nhãn ( nên chon mm hoặc cm để dễ thao tác).

Trên đây là định dạng mẫu của tôi, tùy theo thực tế chúng ta sẽ sét thêm các thông số lề trái, phải trên dưới hoặc khoảng cách giữa các nhãn (Gap).

 

Bước 3: Tạo kết nối file excel

1. Từ thanh công cụ menu. Click Database>Create Database Connection

Hoặc Click vào Icon Database

2. Cửa sổ xuất hiện đường dẫn kết nối tới file excel mà đã tạo trước đó

Và khi xuất hiện click chọn trang (Sheet) cần add dữ liệu. Ở ví dụ này tôi để mặc định Sheet1$


Click Next để tiếp tục

Chọn các cột cần add vào file thiết kế hoặc để mặc đinh chọn toàn bộ tùy theo thực tế. Click Next để sang trang sét số lượng hay nhập số lượng cần in

Hoặc số lượng cần in theo tùy chọn dưới đây:

Mô tả định số lượng in trong bảng excel

Bước 4: Gán các trường dữ liệu trên bảng excecl vào file thiết kế

Vui lòng xem video hướng dẫn theo liên kết dưới đây:

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com