Tin tức

Factory bộ phát WiFi AP6511

Đặt vấn đề: Factory bộ phát WiFi Motorola AP6511 ? Reset factory Default Symbol AP6511 ? Reset mặc định Zebra ZP6511 ? Reset mặc định WiNG Enterprise trên AP6511 ? Áp dụng: Bộ phát WiFi Symbol AP6511 Motorola AP6511 Zebra AP6511 Giải quyết vấn đề: Để reset mặc định bộ phát WiFi Symbol/Motorola AP6511 chúng ta có một số cách sau: Sử dụng CLI ...
Xem thêm »

Nâng cấp Firmware máy in Honeywell PD41 D42

Đặt vấn đề: Tôi có thể dùng trình duyệt Web Fireox, Chrome, Safari để nâng cấp Firmware cho Intermec (by Honeywell) EasyCoder PD41 ? Tôi có thể nâng cấp Firmware máy in Intermec (by Honeywell) EasyCoder PD42 sử dụng Compact Flash ? Cách nâng cấp Firmware PD41 PD42 sử dụng USB Drive ? Áp dụng: Intermec PD41, PD42 Máy in Honeywell PD42 Giải quyết vấn ...
Xem thêm »

Factory máy in mã vạch Intermec EasyCoder PD41

Đặt vấn đề: Cách đưa máy in Intermec (by Honeywell) EasyCoder PD41 về mặc định nhà sản xuất ? Cách Reset Factory Default máy in mã vạch PD41 bằng tay ? Áp dụng: Máy in Intermec (by Honeywell) EasyCoder PD41 Giải quyết vấn đề: Icon Printers (PD41) thuộc dòng máy in không có màn hình hiển thị cũng như các nút điều khiển, do vây hầu hết ...
Xem thêm »

Mực in màu máy in Zebra ZM400 S4M

Đặt vấn đề: Tôi in mực in màu (ribbon) : xanh, đỏ, vàng trên máy in Zebra ZM400 báo lỗi Error Condition Ribbon Out ? Máy in Zebra S4M báo lỗi Ribbon In và Ribbon Out khi sử dụng mực in màu ( ruy băng mực màu: blue, green, red, yellow ribbon ) ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra S4M Máy in mã vạch Zebra ZM400, ZM600 Giải quyết vấn đề: Mực in màu là ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn bằng tay Zebra ZM400 ZM600

Đặt vấn đề: Máy in Zebra ZM400 không thể tự động nhận nhãn, ruy băng mực ? Máy in ZM600 xuất hiện lỗi: ERROR CONDITION PAPPER OUT khi lắp nhãn có kích thước khác ? ERROR CONDITION RIBBON OUT  trên ZM400 ? Vị trí cảm biến nhận nhãn đúng,  ZM400 vẫn báo lỗi Error Condition Papper Out ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZM400, ZM600 Giải quyết ...
Xem thêm »

Cách sét đếm nhãn máy in Zebra ZT410

Đặt vấn đề: Cách sét đếm số nhãn trong lúc in trên Zebra ZT410, ZT420 như trên máy in ZM400 : "Priting 1 Of xx" ? Sét đếm số nhãn in trên Zebra ZT230, ZT410, ZT420 ? Cách làm hiển thị đếm nhãn in trên màn hình LCD máy in Zebra ZT410 ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT230 Máy in Zebra ZT410, ZT420 Giải quyết vấn đề: Để sét hiển thị đếm ...
Xem thêm »

Factory máy in Honeywell PD42

Câu hỏi: Tôi có thể đưa máy in Intermec PD42 về mặc định bằng tay sử dụng LCD phía trước ? Factory Default  máy in PD42 ? Áp dụng: Máy in mã vạch EasyCoder Intermec PD42 Trả lời: Lưu ý: Trước khi đưa máy in PD42 về mặc định chúng ta nên lưu lại địa chỉ IP và các thông số cài đặt. Để thực hiện Factory PD42 cần thực hiện ...
Xem thêm »

Cách cài Zebra Driver cho máy in Intermec Honeywell

Đặt vấn đề: Cách sử dụng Zebra Driver để in nhãn trên máy in Intermec Honeywell ? Sử dụng Driver ZM400 để in nhãn trên PX4i, PF4i ? In nhãn từ phần mềm ZebrDesigner Pro 2 trên máy in PF4i ? Giải quyết vấn đề: Dưới đây là các bước để sử dụng Zebra Driver in trên máy in Intermec, Honeywell: Bước 1: Sét ngôn ngữ máy in Intermec, Honeywell về ...
Xem thêm »

Cách sét ngôn ngữ máy in Intermec PX4i PF4i

Đặt vấn đề: Cách lựa chọn ngôn ngữ cho máy in cho Intermec PF4i, PX4i, PX6i ? Cách thay đổi ngôn ngữ cho máy in mã vạch Intermec by Honeywell ? Giải quyết vấn đề: Để thay đổi ngôn ngữ cho dòng máy in Intermec PF4i, PX4i, PX6i chúng ta thực hiện một trong những cách dưới đây: Cách 1: Sử dụng bảng đièu khiển phía  trước máy in. 1. Từ ...
Xem thêm »

Cài Android máy kiểm kho Zebra MC92N0

Đặt vấn đề: Cách Restore Android máy  MC92N0 ? Cài lại Android trên máy kiểm kho Zebra MC92N0 ? Cách xóa các cài đặt và dữ liệu trên máy MC92N0 Android ? Áp dụng: Máy kiểm kho Android Zebra MC92N0: MC92N0-GA0SYxAA6WR MC92N0-G30SYxAA6WR MC92N0-GM0SYxAA6WR MC92N0-GL0SYxAA6WR MC92N0-GJ0SYxAA6WR MC92N0-GP0SYxAA6WR Giải quyết vấn đề: Chuẩn ...
Xem thêm »

Nâng cấp Firmware máy in Intermec PF4i

Đặt vấn đề: Cách nâng cấp Firmware máy in mã vạch Intermec trên PrintSet4 ? Nâng cấp Firmware cho PF4i, PX4i trên PrintSet4 ? Nâng cấp Firmware PF4i bằng trình duyệt Web ? Giải quyết vấn đề: Chuẩn bị: Cài đặt PrintSet4 và add máy in trên máy tính. Tham khảo theo link dưới đây Cài đặt PrintSet4 Firmware mới nhất Intermec ...
Xem thêm »

Sét IP tĩnh máy in Intermec PF4i

Đặt vấn đề: Cách sét địa chỉ IP tĩnh máy in Intermec PF4i ? Cách in qua mạng trên máy in PF4i ? Cách đặt địa chỉ IP bằng tay trên bảng điều khiển PF4i ? Áp dụng: Intermec PF4i Fingerprint Giải quyết vấn đề: Các bước đặt IP trên máy in mã vạch Intermec PF4i: 0. Từ màn hình Home của PF4i 1. Bấm SETUP để vào menu cài ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com