Đặt vấn đề:

  • Cách sử dụng Zebra Driver để in nhãn trên máy in Intermec Honeywell ?
  • Sử dụng Driver ZM400 để in nhãn trên PX4i, PF4i ?
  • In nhãn từ phần mềm ZebrDesigner Pro 2 trên máy in PF4i ?

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là các bước để sử dụng Zebra Driver in trên máy in Intermec, Honeywell:

Bước 1: Sét ngôn ngữ máy in Intermec, Honeywell về ZSIM hoặc Autosense

Xem thêm:

Bước 2:  Cấu hình cổng kết nối trên Zebra Driver.

1. Cài Driver cho máy in Zebra

Tham khảo:

2. Cấu hình cổng kết nối.

Sart\Devices and Printers\<Máy in vừa cài đặt>

Click chuột phải chọn Printer Properties

Chọn Tab Ports:

Click Add Port.. và làm theo hình hướng dẫn: Ở bài này tôi hướng dẫn qua địa chỉ IP, nếu muốn in qua cổng USB, Serial, Parallel các bạn làm tương tự

Xem thêm:

Xuất hiện cửa sổ cấu hình

Click chọn Next, điền địa chỉ IP của máy in PF4i:

Click Next

Click Finish để kết thúc cài đặt

Click Apply để lưu lại

 

Bước 3: In test từ phần mêm Zebra Designer Pro 2

Nhãn được in ra :

 

Cheer !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com