Đặt vấn đề:

  • Cách sét địa chỉ IP tĩnh máy in Intermec PF4i ?
  • Cách in qua mạng trên máy in PF4i ?
  • Cách đặt địa chỉ IP bằng tay trên bảng điều khiển PF4i ?

Áp dụng:

  • Intermec PF4i
  • Fingerprint

Giải quyết vấn đề:

Các bước đặt IP trên máy in mã vạch Intermec PF4i:

0. Từ màn hình Home của PF4i

1. Bấm SETUP để vào menu cài đặt.

2. Sử dụng nút trỏ sang phải ( hoặc F3)’ > ‘ để di chuyển tới NETWORK

3. Bấm Enter.

4. xuất hiện IP SELECTION. Bấm Enter để chọn.

5. Sử dụng nút > hoặc F3 để di chuyển tới MANUAL. Bấm chọn Enter

6. IP DDRESS xuất hiện bấm Enter. sau đó bấm trỏ sang phải để sét IP.

7. Sử dụng nút F2 hoặc F4 để tăng giảm giá trị để sét địa chỉ IP, nút F1 để quay lại và nút F3 để next. Ấn Enter để xác nhận nhập xong,

8. Sau đó nhập NETMASK, DEFAULT ROUTER. tương tự như bước 7.

9. Bấm SETUP khi nhập xong tất cả các giá trị.

Xem thêm:

Cheer !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com