Đặt vấn đề:

  • Tôi có thể thao tác bằng tay đưa máy in Intermec (by Honeywell) PF2i hoặc PF4i về trạng thái nhà sản xuất - Factory Default ?
  • Làm thế nào để thực hiện Factory Default máy in Intermec EasyCoder PM4i ?
  • Làm thế nào để thưc hiện đưa máy in Intermec EasyCoder PX4i and PX6ivề mặc định nhà sản xuất ?
  • How can I manually Factory Default my Intermec PA30 print engine?
  • Label Stop Sensor không dò được nhãn định dạng Black Mark ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Intermec (by Honeywell): PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i
  • Printers Hardware: INT PA30 (LCD) Industrial Print Engine

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện quá trình đưa máy in về mặc định nhà sản xuất - Factory Default trên những dòng máy được áp dụng ở trên, chúng ta tiến hành các thao tác dưới đây - Sử dụng bảng điều khiển và màn hình hiển thị phái trước máy in:

1. Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây.

2. Mở lắp máy in và mở đầu in lên.

3. Ấn và giữ nút [i].

4. Trong khi ấn nút [i], bật máy in lên.

Sau khoảng 15s, máy in trả ra một tiếng BEEP .

5. Sau khi tiếng BEEP, ta nhả nút [i] ra.

6. Chúng ta thực hiện nhanh, các bước tuần tự dưới đây:

a. [down]

b. [up] [up]

c. [left]

Màn hình sẽ hiển thị: "Factory Default? Enter=Yes ESC=No"

7. Trong vòng 10s, phải bấm [enter] để xác nhận Factory Default.

8. Đợi khoảng 30s, tắt máy in.

9. Đóng đầu in lại. Mở máy in lên và cài đặt các thông số bình thường.

 

Chúc các bạn thành công !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com