Đặt vấn đề:

·         Máy in mã vạch Zebra ZT230 Series xuất hiện lỗi HEAD OPEN – Close Head ?

Giải quyết vấn đề:

Lỗi Head Open Error  trên ZT230 chỉ ra rằng đầu in chưa được đóng hoàn toàn, và chốt mở cảm biến không đúng vị trí. Nếu chốt mở chưa đóng hoàn toàn thì máy in sẽ Tạm dừng in và sẽ không thể in được các lệnh tiếp theo. Màn hình khi đó xuất hiện trạng thái : HEAD OPEN – CLOSE HEAD đối với ZT220 thì đèn LED trạng thái sẽ sáng đỏ.

Để khắc phục tình trạng này, làm theo các  bước dưới đây:

·         Bước 1: Mở lại đầu in sau đó đóng đầu in lại, khi nghe thấy “tách” thì máy in sẽ hiện thị trạng thái PAUSE , khi này nhấn PAUSE và máy in sẽ thực hiện đẩy ra  vài nhãn để thực hiện calibration. Nếu máy in vẫn ở trạng thái lỗi sang bước 2.

·         Bước 2: Kiểm tra khe cảm biến Head Sensor có dính nhãn hay quá bẩn không, vệ sinh sensor sau đó thao tác lại bước 1. Nếu máy in vẫn lỗi sang bước 3.

ZT_HeadOpenSensor

·         Bước 3: Gọi nhà cung cấp.

Áp dụng:

·         Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series: ZT220/ZT230.

 

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com