Tin tức

Tự động căn chỉnh nhãn máy in ZT410 ZT420

Đặt vấn đề: Máy in ZT410 in hỏng 2, 3 nhãn đầu in ? cách khắc phục ? Máy in Zebra ZT420 in nhãn bị lệch, sai định dạng dù đã sét đúng vị trí, khổ in ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT410, ZT420. Máy in mã vạch ZT230. Giải quyết vấn đề: Có những cách sau đây để sét máy in tem ZT410, ZT420 tự động căn chỉnh, nhận nhãn in, ...
Xem thêm »

NiceLabel Pro: In mã vạch tự động từ Excel

Câu hỏi: Cách in tem nhãn tự động trên phần mềm in NiceLabel Pro 2017 ? Cách tạo kết nối file excel với phần mềm NiceLabel Pro ? Áp dụng: Phần mềm in mã vạch NiceLabel Express, NiceLabel Pro 2017 Trả lời: Chuẩn bị: File excel chứa dữ liệu muốn in. Phầnn mềm in mã vạch NiceLabel Pro 2017 đã cài. Để thực hiện kết nối excel nhằm ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc DS6708

Đặt vấn đề: Sét máy đọc Symbol DS6708 xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch ? Add Enter cho máy đọc Motorola DS6708 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Zebra DS6708 Máy đọc mã vạch Symbol DS6707 Giải quyết vấn đề: Để sét máy đọc Symbol/Motorola/Zebra DS6708 xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch, chúng ta sử dụng một tron những cách ...
Xem thêm »

Sét Default máy in Zebra ZT410 ZT420

Câu hỏi: Cách reset Factory máy in ZT410 ? Các bước để reset mặc định các thông số cài đặt ZT420 ? Các bước đưa máy in ZT400 Series về mặc định nhà sản xuất ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420 Máy in mã vạch Zebra ZT230 Trả lời:Chúng ta có rất nhiều cách để thực hiện reset mặc định dòng máy in Zebra ZT400 ...
Xem thêm »

ZebraDesigner Pro 2: Cách in nhãn tự động từ file Excel

Đặt vấn đề: Cách chèn cơ sở dữ liệu - excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2 ? Cách in một cách tự động, số lượng lớn từ file excel trên ZebraDesigner Pro 2 ? Giải quyết vấn đề: Giả sử tôi đã có 1 file thiết kế và tôi xin hướng dẫn các bạn thực hiện các bước kết nối nhằm in tự động, số lượng tem nhãn lớn với file ...
Xem thêm »

Sét Factory Default máy đọc DS6708

Đặt vấn đề: Cách sét Factory Default máy đọc mã vạch Symbol DS6708 ? Cách xóa bỏ xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch Motorola DS6708 ? Bỏ tab key sau mỗi lần đọc trên Zebra DS6708 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch DS6708 Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra Giải quyết vấn đề: Để đưa máy đọc Symbol/Motorola/Zebra DS6708 về mặc ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc Honeywell 1450g

Đăt vấn đề: Cách sét xuống dòng sau mỗi lần đọc trên Honeywell 1450g ? Mã code xuống dòng cho máy 1450g 1D ? Cách sét enter sau mỗi lần đọc mã vạch trên 1450g 2D ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Honeywell 1450g, 1452g Giải quyết vấn đề: Sử dụng Quick Guide manual kèm theo hộp máy hoặc sử dụng mã code dưới đây Dành cho máy đọc ...
Xem thêm »

Sửa lỗi Ribbon fitted máy in PX4i

Đặt vấn đề: Ruy băng mực không cuộn sau khi Feed nhãn hoặc in nhãn ? Lỗi “Ribbon fitted” là gì ? Ribbon fitted error ? Áp dụng: Máy in mã vạch PX4i, PX6i, PF2i, PF4i, PM4i Printer Hardware : PFxx, PMxx, PXxx Giải quyết vấn đề: Tất cả các dòng máy của Intermec by Honeywell đều sử dụng 2 kiểu in: Direct Thermal (DT) Thermal Transfer ...
Xem thêm »

Sét default máy đọc DS9208

Đặt vấn đề: Máy đọc DS9208 xuống dòng hai lần sau mỗi lần đọc mã vạch ? Cách xóa bỏ nhảy ô (tab key) sau mỗi lần đọc mã vạch trên DS9208 ? Cách xóa bỏ xuống dòng - enter key sau mỗi lần đọc của Symbol DS9208 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Motorola DS9208. Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra Giải quyết vấn đề: Để giải ...
Xem thêm »

Sét enter xuống dòng máy đọc DS9208

Đặt vấn đề: Sét xuống dòng - enter sau mỗi lần đọc mã vạch trên DS9208 ? Máy đọc DS9208 không xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch ? Giải quyết vấn đề: Để sét xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch trên Zebra DS9208 ta sử dụng một trong những cách dưới đây: Sử dụng Quick Start Guide, kèm trong hộp máy ( nếu còn ), hay sử ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc DS3578

Đặt vấn đề: Cách sét máy đọc Symbol/Motorola DS3578 xuống dòng sau mỗi lần đọc ? Sét xuống dòng cho máy đọc Zebra DS3508 sau mỗi lần đọc ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch DS3508, DS3578,... Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra Giải quyết vấn đề: Có một số cách sau đây để sét xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch Sử dụng ...
Xem thêm »

Sét IP tĩnh máy in Zebra 110Xi4

Đặt vấn đề: Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in Zebra 110Xi4 ? Đặt xong địa chỉ IP cho máy in  170Xi4 nhưng bing không thông ? Các bước đặt địa chỉ IP dòng máy in Zebra Xi4 ? Zebra 140Xi4 mất địa chỉ IP sau khi khởi động lại máy in ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4. ZPL, ZPL II. Giải quyết vấn đề: Có ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com