Tin tức

Cài đặt chung máy in mã vạch Zebra

Dưới đây là các cài đặt thông số phổ biến trên trình duyệt web máy in mã vạch Zebra, các thông số chính và phổ biến cài đặt đó là: Tốc độ in, nhiệt độ in, kiểu in, ngôn ngữ,... Áp dụng: High Performance , Midrange , Desktop & Wristband , Print Engines ,110Xi4 , 140Xi4 , 170Xi4 , 220Xi4 , R110Xi , R110Xi HF , R170Xi ,110XiIIIPlus , 140XiIIIPlus , ...
Xem thêm »

Cấu hình mạng máy in mã vạch Zebra

Dưới đây là các thông số cần cài đặt liên quan tới in ấn qua mạng có dây, hoặc không dây trên các dòng máy in mã vạch Zebra: Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230. ZT400 Series: ZT410, ZT420. Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4. 105SL Plus. …. SNMP: Giao thức quản lý mạng trên máy in và chuẩn hóa với hệ thống mạng ...
Xem thêm »

Cách căn chỉnh nhãn máy in PM4i PX4i

Câu hỏi/Vấn đề đặt ra: Sử dụng cách nào để căn chỉnh nhãn in bằng tay trên máy in mã vạch PF2i, PF4i , PM4i, PX4i và PX6i sử dụng Fingerprint ? Máy in thông báo lỗi: TESTFEED NOT DONE khi thay giấy in mới ? Máy in thông báo lỗi 1606 error ? How to calibrate PM4i ? Áp dụng: Printers Hardware: PFxx - PF2i, PF4i; PMxx - PM4i, PXxx - PX4i, PX6i Giải ...
Xem thêm »

Sét Factory Default máy in PF4i PX6i

Đặt vấn đề: Tôi có thể thao tác bằng tay đưa máy in Intermec (by Honeywell) PF2i hoặc PF4i về trạng thái nhà sản xuất - Factory Default ? Làm thế nào để thực hiện Factory Default máy in Intermec EasyCoder PM4i ? Làm thế nào để thưc hiện đưa máy in Intermec EasyCoder PX4i and PX6ivề mặc định nhà sản xuất ? How can I manually Factory Default my ...
Xem thêm »

Tự động căn chỉnh nhãn máy in ZT410 ZT420

Đặt vấn đề: Máy in ZT410 in hỏng 2, 3 nhãn đầu in ? cách khắc phục ? Máy in Zebra ZT420 in nhãn bị lệch, sai định dạng dù đã sét đúng vị trí, khổ in ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT410, ZT420. Máy in mã vạch ZT230. Giải quyết vấn đề: Có những cách sau đây để sét máy in tem ZT410, ZT420 tự động căn chỉnh, nhận nhãn in, ...
Xem thêm »

NiceLabel Pro: In mã vạch tự động từ Excel

Câu hỏi: Cách in tem nhãn tự động trên phần mềm in NiceLabel Pro 2017 ? Cách tạo kết nối file excel với phần mềm NiceLabel Pro ? Áp dụng: Phần mềm in mã vạch NiceLabel Express, NiceLabel Pro 2017 Trả lời: Chuẩn bị: File excel chứa dữ liệu muốn in. Phầnn mềm in mã vạch NiceLabel Pro 2017 đã cài. Để thực hiện kết nối excel nhằm ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc DS6708

Đặt vấn đề: Sét máy đọc Symbol DS6708 xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch ? Add Enter cho máy đọc Motorola DS6708 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Zebra DS6708 Máy đọc mã vạch Symbol DS6707 Giải quyết vấn đề: Để sét máy đọc Symbol/Motorola/Zebra DS6708 xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch, chúng ta sử dụng một tron những cách ...
Xem thêm »

Sét Default máy in Zebra ZT410 ZT420

Câu hỏi: Cách reset Factory máy in ZT410 ? Các bước để reset mặc định các thông số cài đặt ZT420 ? Các bước đưa máy in ZT400 Series về mặc định nhà sản xuất ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420 Máy in mã vạch Zebra ZT230 Trả lời:Chúng ta có rất nhiều cách để thực hiện reset mặc định dòng máy in Zebra ZT400 ...
Xem thêm »

ZebraDesigner Pro 2: Cách in nhãn tự động từ file Excel

Đặt vấn đề: Cách chèn cơ sở dữ liệu - excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2 ? Cách in một cách tự động, số lượng lớn từ file excel trên ZebraDesigner Pro 2 ? Giải quyết vấn đề: Giả sử tôi đã có 1 file thiết kế và tôi xin hướng dẫn các bạn thực hiện các bước kết nối nhằm in tự động, số lượng tem nhãn lớn với file ...
Xem thêm »

Sét Factory Default máy đọc DS6708

Đặt vấn đề: Cách sét Factory Default máy đọc mã vạch Symbol DS6708 ? Cách xóa bỏ xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch Motorola DS6708 ? Bỏ tab key sau mỗi lần đọc trên Zebra DS6708 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch DS6708 Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra Giải quyết vấn đề: Để đưa máy đọc Symbol/Motorola/Zebra DS6708 về mặc ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc Honeywell 1450g

Đăt vấn đề: Cách sét xuống dòng sau mỗi lần đọc trên Honeywell 1450g ? Mã code xuống dòng cho máy 1450g 1D ? Cách sét enter sau mỗi lần đọc mã vạch trên 1450g 2D ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Honeywell 1450g, 1452g Giải quyết vấn đề: Sử dụng Quick Guide manual kèm theo hộp máy hoặc sử dụng mã code dưới đây Dành cho máy đọc ...
Xem thêm »

Sửa lỗi Ribbon fitted máy in PX4i

Đặt vấn đề: Ruy băng mực không cuộn sau khi Feed nhãn hoặc in nhãn ? Lỗi “Ribbon fitted” là gì ? Ribbon fitted error ? Áp dụng: Máy in mã vạch PX4i, PX6i, PF2i, PF4i, PM4i Printer Hardware : PFxx, PMxx, PXxx Giải quyết vấn đề: Tất cả các dòng máy của Intermec by Honeywell đều sử dụng 2 kiểu in: Direct Thermal (DT) Thermal Transfer ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com