Tin tức

Sét IP tĩnh RFID FX7500

Đặt vấn đề: Cách đặt địa chỉ IP tĩnh cho bộ đọc RFID FX7500 ? Sét IP tĩnh cho FX7500 bằng Web Console ? Giải quyết vấn đề: Các bước thao tác: 1. Mở trình duyệt Web và điền địa chỉ : tên thiết bị đọc RFID chẳng hạn như: FX7500CD3B1E   2. Đăng nhập vào thiết bị: 3. Click chọn Communication 4. Click chọn Obtain IP Address via DHCP ...
Xem thêm »

Sét Tab key máy đọc mã vạch Zebra LS2208

Đặt vấn đề: Cách thêm Tab key sau mỗi lần đọc mã vạch trên Zebra LS2208 ? Add Tab key cho máy đọc mã vạch Symbol-Motorola/Zebra sau mỗi lần đọc ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Symbol LS2208 Máy đọc mã vạch Motorola/Zebra - Symbol Giải quyết vấn đề: Để thêm Tab key sau khi đọc mã vạch trên LS2208 hoặc các dòng máy đọc khác của ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc mã vạch Zebra DS4308

Đặt vấn đề: Cách sét Enter - xuống dòng cho máy đọc DS4308 ? Code cho máy DS4308 học để xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Zebra DS4308 Máy đọc mã vạch Symbol - Motorola/Zebra Giải quyết vấn đề: Để sét xuống dòng cho máy đọc Zebra DS4308 chúng ta sử dụng một trong những code sau: Sử dụng Quick ...
Xem thêm »

Sét Default máy đọc mã vạch Zebra LS2208

Đặt vấn đề: Cách xóa bỏ xuống dòng (enter key ) sau khi đọc mã vạch trên LS2208 ? Xóa bỏ Tab key sau khi đọc trêm Zebra LS2208 ? Cách đưa máy đọc mã vạch LS2208 về mặc định - Factory Default ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Zebra LS2208, LS1203, DS4308, DS6708, DS9208, DS9808,... Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra Giải quyết vấn ...
Xem thêm »

Sét Default máy đọc mã vạch Zebra DS4308

Đặt vấn đề: Cách xóa bỏ ( remove) xuống dòng ( enter ) sau mỗi lần đọc trên Zebra DS4308 ? Cách load default máy đọc mã vạch Zebra DS4308 ? Remove phím Tab sau mỗi lần đọc mã vạch ? Giải quyết vấn đề: Để thực hiện quá trình Load Default máy đọc mã vạch Zebra DS4308 có một số cách sau: Sử dụng Quick Guide đi kèm hộp máy Sử ...
Xem thêm »

Sét Default máy đọc mã vạch Honeywell 1250g

Đặt vấn đề: Cách đưa máy đọc Honeywell 1250g về mặc định ? Xóa bỏ xuống dòng ( Enter ) cho máy đọc Honeywell 1900gsr ? Bỏ Tab, các ký tự thêm sau khi đọc trên 1250G ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Honeywell 1250g Honeywell 1900g, 1450g, 1300g, ... Giải quyết vấn đề: Để thực hiện quá trình xóa bỏ các cài đặt trước cho máy đọc ...
Xem thêm »

Cách cấu hình cơ bản WiFi AP7532

Đặt vấn đề: Tôi không thể truy cập được AP7532 ? Có cách nào để truy cập ? Cách cấu hình AP7532 để phát sóng 2 băng tần 2.4Ghz và 5GHz ? Áp dụng: Bộ thu phát WiFi AP7522, AP7502, AP7532 Bộ thu phát AP6511, AP6521 Giải quyết vấn đề: Các bước chuẩn bị:1. Cắm rack mạng vào GE1/PoE để lấy nguồn cho AP7532 2. Nhìn ở phía dưới ...
Xem thêm »

Factory Default bộ phát WiFi AP7532

Đặt vấn đề: Cách đưa bộ phát WiFi AP7532 về mặc định ( Factory Default ) ? Quên mật khẩu truy cập AP7532, cần reset mặc định ? Có những cách nào đưa AP7532 về mặc định ? Giải quyết vấn đề: Có một số cách sau để đưa AP7532 về mặc định ( Factory Default ): Truy cập trực tiếp đề Load Default Sử dụng Tool để đưa AP7532 ...
Xem thêm »

Cách chỉnh nhiệt độ máy in mã vạch Zebra ZT410 ZT420

Đặt vấn đề: Cách tăng nhiệt độ trên máy in mã vạch ZT410 ? Cách giảm nhiệt độ in trên ZT420 ? Các mức nhiệt độ phù hợp cho từng loại nhãn và ruy băng mực ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420 Máy in Zebra ZT200 Series: ZT230. Giải quyết vấn đề: Dải nhiệt độ phổ biến trên các dòng máy in mã vạch Zebra : ...
Xem thêm »

Cách chỉnh tốc độ in máy in mã vạch Zebra ZT410 ZT420

Đặt vấn đề: Cách tăng tốc độ in trên máy in mã vạch Zebra ZT410 ? Cách giảm tốc độ in máy in Zebra ZT420 ? Tốc độ phù hợp cho từng loại nhãn và ruy băng mực ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra : ZT410, ZT420, ZT230, ZT220 ZPL, ZPL II Giải quyết vấn đề: Tốc độ phù hợp cho từng loại nhãn và ruy băng mực đảm bảo cho nhãn in ra ...
Xem thêm »

Load Default máy in mã vạch Zebra GX420t GX430t

Đặt vấn đề: Cách load default các dòng máy in mã vạch để bàn Zebra GC420t, GX420t, GK420d ? Factory Default máy in GX430t ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra GC420t, GK420d, GK420t, GX420t Máy in mã vạch Zebra GT800, GX430t Giải quyết vấn đề: Quá trình Factory, Default là thao tác đưa máy in về trạng thái nhà sản xuất. Quá trình này thường là thao ...
Xem thêm »

Đặt IP tĩnh máy in mã vạch Zebra ZT410 ZT420

Đặt vấn đề: Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in ZT410 ? Sét địa chỉ IP cho máy in Zebra ZT420 trên LCD Menu ? Áp dụng Máy in mã vạch ZT400 Series: ZT410, ZT420 Giải quyết vấn đề: Để đặt địa chỉ IP cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT410, ZT420 cso thể sử dụng một trong những cách sau đây: Sử dụng các phím điều khiển & màn ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com