Đặt vấn đề:

  • Cách đưa máy đọc Honeywell 1250g về mặc định ?
  • Xóa bỏ xuống dòng ( Enter ) cho máy đọc Honeywell 1900gsr ?
  • Bỏ Tab, các ký tự thêm sau khi đọc trên 1250G ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Honeywell 1250g
  • Honeywell 1900g, 1450g, 1300g, ...

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện quá trình xóa bỏ các cài đặt trước cho máy đọc mã vạch Honeywell trước đó để sét một cài đặt khác chúng ta nên đưa máy về mặc định - Default.

Dưới đây là một số phương thức đưa máy đọc về mặc định - Factory Default:

Phương thức 1: Sử dụng Quick guide trong hộp máy.

Sau đó có thể sét, cài đặt các thông số cho máy đọc mà chúng ta muốn sét theo yêu cầu công việc. Chẳng hạn như sét Enter, Tab sau mỗi lần đọc.

Phương thức 2: Sử dụng mã code dưới đây

Hoặc sử dụng Code dưới đây:

 

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com