Đặt vấn đề:

  • Cách reset mật khẩu thiết bị RFID FX9500 ?
  • Tôi thử giữ nút reset phía sau Zebra FX9500 nhưng mật khẩu không thay đổi ?

Giải quyết vấn đề:

Nếu mật khẩu không hoạt động hoặc không thay đổi khi thực hiện những thao tác trên, hãy thử làm theo các bước dưới đây:
Chúng ta cần sử dụng cáp Serial RS-232 COM: male to female hoặc sử dụng cáp USB to Serial RS232

 Các bước thực hiện:

  1. Cắm dây nguồn vào FX9500

  2. Cắm dây mạng Ethernet vào rack của FX9500

  3. Kết nối Serial cáp tới máy tính ( chúng ta sử dụng cáp USB to Serial RS-232)

  4. Mở Putty trên máy tính hoặc sử dụng HyperTerminal

  5. Đặt tên bất kỳ cho kết nối

  6. Chỉnh sửa cấu hình cổng COM1

  7. Sét các thông số sau:

       a. Bits per second: 115200

       b. Data bits: 8

       c. Parity: None

       d. Stop Bits: 1

       e. Flow Control: Hardware

8. Trên cửa sổ gõ cú pháp “reader.login( login=factory, pwd=HERCf95*..)”

9. Sau khi login thành công, gõ tiếp cú pháp: “reader.set_pwd(admin, blah, change)”

10. Khi này tài khoản “admin”  có mật khẩu “change”

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com