Chủ đề:

  • Truyền files xuống máy in mã vạch Zebra sử dụng ZebraDesigner Driver “ Send files”

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra
  • ZebraDesigner Driver

Yêu cầu:

  • Máy tính đã cài đặt Driver. Xem thêm
  • Phiên bản driver mới nhất

Tổng quan:

Đây là thược tính tùy chọn trên Zebra Driver nhằm truyền files xuống máy in mã vạch Zebra. Tùy chọn này cho phép truyền các loại files khác nhau như : font, chương trình ứng dụng, firmware,... mà không cần phải cài thêm phần mềm khác hay tiện ích khác.

Đây là thuộc tính hỗ trợ hầu hết các trên các phiên bản Driver. Tuy nhiên chúng ta nên tải bản driver mới nhất trên www.zebra.com hoặc tải tại đây

 

Quá trình thực hiện:

1. Start\Control Panel\Devices and Printers

2. Click chuột phải chọn máy in muốn truyền file. Click chọn Printing Preferences

3. Click chọn tab Tools

4. Thực hiện theo các bước dưới đây

5. Click vào icon để tìm tới đường dẫn chứa files cần truyền, chẳng hạn: Firmware, ZPL file, Font.

6. Sau khi chọn xong files cần truyền xuống máy in. Click chọn Send. Các đèn trạng thái data sẽ sáng, nếu files có dung lượng lướn nó sẽ sáng cho tới khi truyền xong.

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com