Đặt vấn đề:

  • Cách xóa bỏ ( remove) xuống dòng ( enter ) sau mỗi lần đọc trên Zebra DS4308 ?
  • Cách load default máy đọc mã vạch Zebra DS4308 ?
  • Remove phím Tab sau mỗi lần đọc mã vạch ?

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện quá trình Load Default máy đọc mã vạch Zebra DS4308 có một số cách sau:

  • Sử dụng Quick Guide đi kèm hộp máy
  • Sử dụng phần mềm 123Scan2
  • Sử dụng code mã lập trình

Thực hiện:

Cách 1: Sử dụng Quick Guide đi kèm máy. Tìm Code dưới đây và cho máy đọc

Cách 2: Sử dụng code lập trình tổng hợp áp dụng cho hầu hết các dòng máy đọc 2D của Zebra

 

 

Cách 3: Sử dụng tool 123Scan2

  • Vui lòng liên hệ để có thể sử dụng Tool: file cài đặt, cách sử dụng, và các thao tác kèm theo.

 

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com