Dưới đây là các thông số cần cài đặt liên quan tới in ấn qua mạng có dây, hoặc không dây trên các dòng máy in mã vạch Zebra:

Áp dụng:

 • Máy in mã vạch Zebra
 • ZT200 Series: ZT220, ZT230.
 • ZT400 Series: ZT410, ZT420.
 • Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.
 • 105SL Plus.
 • ….

SNMP: Giao thức quản lý mạng trên máy in và chuẩn hóa với hệ thống mạng trong hệ thống

 • System name: tương tự như Printer name.
 • System contact & System Location: Thông số chung, không sử dụng trên máy in.
 • Get Community Name, Set Community Name, Trap Community Name: Quản lý trạng thái giữa các nhóm thiết bị - thông số này là mặc định.

SMTP: Giao thức gửi, nhận thư điện tử: Cho phép thông báo các lỗi máy in về hòm thư cá nhân

 • SMTP Server Address: Đại chỉ hòm thư máy chủ.
 • Print Server Name: Đây là tùy chọn.

TCP/IP Settings: Cho phép sét địa chỉ IP, Subnet, Gateway của máy in - đây là cài đặt chính của Network Configuration.

Wireless Setup: Cho phép sử dụng WiFi kết nối tới máy in.

Wireless Encryption Setup: Kiểu mã hóa của WiFi.

Xem thêm:
Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com