Câu hỏi / Vấn đề đặt ra:

·         Sự khác nhau giữa các files Firmware của máy in mã vạch Intermec ( by Honeywell ) ?

·         Công cụ nào để load files có định dạng : Multi.ava ?

·         Phân biệt các files Firmware : 'multi8820.bin', 'multi8820_FD', 'multi8820_NU' & 'multi8820_NUFD',  'multi8820.ava' ?

Giải quyết vấn đề :

Honeywell cung cấp nhiều tiện ích khác nhau cho các phiên bản Firmware nhằm tăng tiện ích cho các nhu cầu cài đặt, cũng như nâng cấp khả năng tự sửa chữa cho các máy in.

Dưới đây là một số khác biệt giữa các files Firmware hỗ trọ trên dòng máy in mã vạch Intermec ( by Honeywell ) :

  • Multi.ava : File sử dụng cho công cụ Avalanche Firmware package.
  • Multi.bin : File Firmware chuẩn để upgrade Firmware cho máy in.
  • Multi_FD.bin: Đưa máy in về mặc định, xóa toàn bộ cấu hình máy in.
  • Multi_NU.bin : Dùng để in test các services
  • Multi_NUFD.bin :Dùng để Factory máy in về trạng thái mặc định .

Áp dụng:

·         Máy in mã vạch Intermec (by Honeywell ): PD41, PD42, PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com