Đặt vấn đề:

 • Cách cài driver máy in Zebra ZT510, ZT610 ?
 • Cài driver máy in mã vạch Zebra ?

Giải quyết vấn đề:

Để cài driver cho máy in mã vạch Zebra, chúng ta có một số cách sau:

Cách 1: Sử dụng driver trên đĩa kèm theo máy hoặc tải driver từ http://zebra.com

 

Tham khảo theo liên kết dưới đây

 

Cách 2: Cài driver máy in Zebra trên Zebra Setup Utilities

Bước 1: Cài Zebra Setup Utilities tại đây.

Bước 2: Cài driver cho máy in

1. Mở chương trình Zebra Setup Utilities. Click Install New Printer

 

2. Cửa sổ xuất hiện. Click chọn Next

3. Click chọn Install Printer

4. Cửa sổ xuất hiện, click chọn máy in cần cài driver

5. Click chọn cổng tùy ý. Click chọn Next

Đối với cài máy in bằng cổng USB nên cắm cáp vào máy in sau khi cài driver

Đối với cổng Serial COM hoặc LPT (Parallel) nên tắt máy in và cắm cáp kết nối tới máy tính và máy in.

 

Trạng thái cài đặt:

Áp dụng:

Máy in mã vạch Zebra:

 • ZT200 Series: ZT220, ZT230
 • ZT400 Series: ZT410, ZT420
 • ZT510
 • ZT600 Series: ZT610, ZT620
 • Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
 • XiIII Plus Series
 • GK Series, GX Series, GC Series
 • ZM Series: ZM400, ZM600
 • S4M, Z4M, Z6M Plus,...

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com